Detská tvorivá dielňa

Detská tvorivá dielňa

06.12.2018, 10:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Detská tvorivá dielňa – deti z Bulharska a Slovenska sa stretnú v Bulharskom kultúrnom inštitúte, aby sa zoznámili a spoločne niečo vytvorili. Vymenia si vedomosti a  skúsenosti o bulharských a slovenských tradičných sviatkoch – svätý Mikuláš a Vianoce, ako aj o slovanskýchkultúrnych tradíciách oboch národov.

Predvianočne

Predvianočne

O písmenách

O písmenách