Predvianočne

Predvianočne

Koncert Voice Contemporary vs. Piano Virtuoso

Koceto-Kalkiho a Martiny Tabakovej

07.12.2018, 18:00 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Tento zaujímavý hudobný recitál v sebe ukrýva niečo, čo zaujme každého milovníka hudby – od autorských piesní a skladieb obľúbeného herca a hudobného skladateľa Koceto-Kalkiho, až po majstrovský klavírny prednes bulharských a svetových skladateľov od jeho krásnej manželky Martiny Tabakovej. Vypočujeme si známe skladby P. Vladigerova, F. Chopina, W. A. Mozarta, F. Caesara, S. Rachmaninova, ako aj vianočné pastorále, aby sme ucítili ducha vianočných sviatkov.

Miluj ma!

Miluj ma!

Detská tvorivá dielňa

Detská tvorivá dielňa