Večer Frankofónie 2018 Kulinársky večer a diskotéka

Večer Frankofónie 2018 Kulinársky večer a diskotéka

Dňa 17. marca 2018 sa vo V – klube konal Večer Frankofónie v rámci Mesiaca Frankofónie, ktorý tradične prebieha od 5 do 27 marca 2018 v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Vo foyer sa zhromaždilo množstvo hostí, ktorí boli pozvaní organizátormi z frankofónnych krajín. Medzi najaktívnejšie patria Francúzske veľvyslanectvo, Francúzsky inštitút, Švajčiarske veľvyslanectvo, Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva, Asociácia Wallonie-Bruxelles International, Veľvyslanectvo Kanady, Veľvyslanectvo Maďarskej republiky, Veľvyslanectvo Grécka a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave. Bulharskú krajinu zastupovali pani Viktória Melamed, splnomocnená ministerka a námestníčka Veľvyslanca Bulharskej republiky a pani Vania Radeva,  poradkyňa pre kultúrne záležitosti a riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave.

Uvítacie prejavy mali štyria mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci a to Francúzska, Grécka, Rumunska a Belgicka: J. E. pán Christophe Leonzi, J. E. pani Maria Louisa Marinakis, J. E. pani Steluta Arhire, J. E. Baron Willem Van de Voorde.

Vystúpenia zdôraznili dôležitosť úzkych väzieb medzi členskými krajinami frankofónnej komunity, medzi ktorými je aj Bulharsko, ako aj štúdium francúzskeho jazyka a kultúry. V rámci frankofónie bolo vyzdvihnuté miesto kultúry, ktorá je výrazne mnohonárodná, práve vďaka čomu otvára dvere do sveta jednej pestrej a mnohojazyčnej kultúre a jej bohatstvám.

Veľvyslanec Francúzska bol vďačný všetkým zúčastneným organizátorom a vyzdvihol, že predstavitelia Bulharska na Slovensku tradične patria k najaktívnejším usporiadateľom kvalitných výstav, koncertov a projekcie filmov, v ktorých sa vyzdvihuje vzťah a láska bulharských umelcov k Francúzsku, francúzskej kultúre a jazyku, v ktorých nachádzajú nevädnúcu inšpiráciu.

Tento rok bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte otvorená výstava malieb a fotografii Štefana Božkova – Paríž, ženy a ešte niečo.

Následne ako si návštevníci vychutnali národné kuchyne a vína v rôznych stánkoch frankofónnych krajín, sa s dobrou náladou oddali tancovaniu na francúzske melódie, ktoré obľubujú všetky generácie.

7.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
Duo – Štefan Simov a Bojan Bokov

Duo – Štefan Simov a Bojan Bokov

Deň sa začína kultúrou

Deň sa začína kultúrou