Duo – Štefan Simov a Bojan Bokov

Duo – Štefan Simov a Bojan Bokov

Dňa 19.03.2018 sa v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu konala posledná udalosť v rámci Mesiaca bulharskej kultúry, venovanému 140 rokom od oslobodenia Bulharska a taktiež Bulharskému predsedníctvu Rady EÚ 2018. Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI, poznamenala, že po návšteve svetových hudobných hviezd bulharského pôvodu,  ktorým sa podarilo zhromaždiť smotánku bratislavských divákov vo veľkej sále RTVS, po vzácnych výstav, po odohraní filmov a divadelného predstavenia Divadla 199, tento mesiac, bohatý na kultúrne podujatia, bude mať logické ukončenie. Jeho cieľom je ukázať kontinuitu medzi generáciami a spojiť mladých ľudí, ktorých zjednocuje kultúra a umenie. Koncert sa začal recitáciou študentiek bulharistiky Emy a Moniky, pod vedením Dr. Ljudmili Kirovej CSc, lektorky bulharského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. Odzneli úryvky z tvorby básnikov Christa Boteva a Ivana Vazova v bulharskom a slovenskom jazyku pod názvom Láska živá k slobode. Verše preložil najvýznamnejší prekladateľ z bulharského jazyka do slovenského, dnes už zosnulý slovenský básnik, Ján Koška.

Po tomto úvodnom recitáli si poslucháči mohli vychutnať profesionálne prevedený koncert Dua Štefana Simova – klavír a Bojana Bokova – bicie nástroje so spoločnou účasťou mladých umelcov zo Slovenska. Tento projekt zoskupil mladých interpretov z najprestížnejších hudobných škôl v Bulharsku a na Slovensku – Národné konzervatórium Ľubomíra Pipkova v Sofii a Bratislavské konzervatórium. Mladých  slovenských perkusionistov Olivera Ondrika, Richarda Grimma a Nikolasa Banyáka sprevádzala na  klavíri pani Vasilena Verbovska, klaviristka a hudobná pedagogička bulharského pôvodu. V závere koncertné interpretácie bulharských hudobníkov podporil slovenský profesor Marián Zajačik. Odzneli skladby Bramsa, Palieva, Tancheva, Selle, Bokova, Lathama, Wilcoxona a Douthreuta, a bolo cítiť stúpajúce nadšenie zo strany publika.

Priam bola prekvapujúca virtuozita, s ktorou mladí bulharskí hostia, Duo Štefan Simov – klavír a Bojan Bokov – bicie nástroje, odohrali náročné a moderné skladby súčasných bulharských autorov D. Palieva, G. Tančeva, E. Taseva, K. Kjurkčijského,
H. Jocova. Avšak tí, ktorí si prečítali ich biografiu, už vedia, že trojročné Duo získalo množstvo medzinárodných ocenení – prvé získali na XI Medzinárodnej súťaži mladých umelcov, mesto Pernik roku 2016, tretie miesto v medzinárodnej súťaži Grand Prize Virtuoso, Salzburg 2016 a následne mali tú česť hrať vo viedenskej sieni Mozarteum v Salzburgu spoločne s laureátmi z celého sveta. V roku 2017 boli účastníkmi na festivale ARTIS a odohrali koncert v prestížnej komornej sále Bulgaria.

4.jpg

Štefan Simov a Bojan Bokov sú laureáti a ako sólisti sa zúčastnili v mnohých súťažiach, napríklad Medzinárodná súťaž mladých pianistov Apollonia; získali prvé miesto v Interfest – Bitolja, Macedónsko; druhé miesto na Medzinárodnej súťaži mladých klaviristov vo Vranje, Srbsko; prvé miesto v súťaži  Wiener Klang v Murzzuschlage, Rakúsko; prvé miesto v súťaži Svirel, Slovinsko; prvé miesto v Medzinárodnej perkusionistickej súťaži v  Montebello della Battaglia, Lombardsko, Taliansko; tretie miesto na Medzinárodnej klavírnej súťaži Liszt-Bartók-Kodály, Sofia, Bulharsko.

Štefan Simov a Bojan Bokov sú, spoločne s Prírodovedeckým múzeom v Sofii, iniciátormi dvoch charitatívnych koncertov.

Na koncerte v Bratislave odzneli aj dve autorské improvizácie a skladby Bojana Bokova, za ktoré získal špeciálne ocenenie za autorskú skladbu v 4. medzinárodnej súťaži bicích nástrojov v meste Temešvár, Rumunsko. Bojan Bokov je od roku 2016 členom rokovej skupiny Entropia, s ktorou vystupuje v rôznych sofijských kluboch.

Títo mladí, vyznamenaní a talentovaní hudobníci si to namierili rovno na svetovú scénu. Nie je náhoda, že sa ocitli spolu v programe Mesiaca bulharskej kultúry so svetoznámymi umeleckými osobnosťami ako sú huslista Svetlin Rusev, dirigent Konštantín Ilievski, umelci Valčan Petrov a Štefan Božkov. Želáme im veľa úspechov a šťastia!

Po ich úspechu v priestoroch BKI Bratislava, odzneli ešte dva koncerty mladých interpretov:

21.03.2018, 17:00 hod., Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska ulica č. 15, Bratislava;

22.03.2018, 19:00 hod., Konzervatórium – Bratislava, Tolstého ulica č. 11.

Detský chór Milka Stoeva – Veľkonočný koncert mladých spevákov z Burgasu

Detský chór Milka Stoeva – Veľkonočný koncert mladých spevákov z Burgasu

Večer Frankofónie 2018 Kulinársky večer a diskotéka

Večer Frankofónie 2018 Kulinársky večer a diskotéka