Duo Štefan Simov klavír a Bojan Bokov bicie

Duo Štefan Simov klavír a Bojan Bokov bicie

so spoločnou účasťou mladých umelcov zo Slovenska

19.03.2018, 17:30 hod, BKI, Jesenského ulica č. 7, Bratislava

Mladí bulharskí umelci učia v Národnej hudobnej škole Lubomíra Pipkova v Sofii a Duo vzniklo roku 2015. Prvé ocenenia získali na XI Medzinárodnej súťaži mladých umelcov, mesto Pernik roku 2016, tretie miesto v medzinárodnej súťaži Grand Prize Virtuoso 2016 a na univerzite Mozarteum v Salzburgu. Sú laureáti bulharských a medzinárodných súťaží v Bulharsku, Macedónsku, Srbsku, Slovinsku, Rumunsku, Taliansku a Rakúsku. Duo v roku 2017 koncertovalo v komornej sále Bulgaria.

Bojan Bokov je od roku 2016 členom rokovej skupiny Entropia, s ktorou vystupuje v rôznych sofijských kluboch.

Okrem koncertu v BKI budú nasledovať ešte dva:

21.03.2018, 17:00 hod., Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska ulica č. 15, Bratislava;

22.03.2018, 17:00 hod., Konzervatórium – Bratislava, Tolstého ulica č. 11

 
Deň sa začína kultúrou

Deň sa začína kultúrou