Bulharsko v zrkadlovom odraze novinárskej metafory

Bulharsko v zrkadlovom odraze novinárskej metafory

Dňa 23.1.2014 sa v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave uskutočnili hneď dve udalosti. Prvou z nich bolo privítanie a predstavenie novej riaditeľky BKI, pani Vania Radeva a druhou – prednáška bulharskej

Prof. Liliany Conevej, pre ktorú podkladom boli jej dve posledné knihy a ich vedecký prínos.

Stretnutia sa zúčastnili profesori z univerzity J.A. Komenského v Bratislave, doktorandi, intelektuáli, členovia Bulharského kultúrneho zväzu na Slovensku a priatelia Bulharska.

Prof. Liliana Coneva ukončila Jazykové gymnázium v Plevene a VŠ Sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove, odbory Ruská a Bulharská filológia. 

Od r. 1976 pracuje na katedre ruského jazyka na Filozofickej fakulte VŠ Sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove. Je vedúcou Ruského kultúrno-informačného centra rovnomennej univerzity.

Vedecký záujem L. Conevej je zameraný na výskum moderného ruského a bulharského jazyka v oblasti štylistiky, mediálneho a politického jazyka, kulturológie. 

Svoju doktorandskú prácu obhájila na univerzite ruského jazyka A.S. Puškina v Moskve.   
V r. 2001 získala s monografiou Jazyková hra súčasnej publicistiky vedecko-pedagogický titul „docent“. V knihe analyzuje prostriedky na vytvorenie expresívnosti v novodobej ruskej a bulharskej tlači – produkt Perestrojky v Ruskua prechod v Bulharsku.  

V r. 2012 získala akademický titul profesor. Okrem mnohých článkov, vedeckých článkov a zbierok publikovaných v Bulharsku, Rusku, Srbsku, Poľsku a na Ukrajine, L. Coneva pri kandidatúre na titul predstavila dve monografie. V monografii „Bulharská politická metafora“ analyzovala najzaujímavejšie metafory, ktoré formovali súčasné bulharské noviny (tlač). Druhá monografia – „Slovo kríza v médiách“ popisuje ekonomickú krízu v ruských a bulharských médiách a tiež sa zameriava na samotné slovo kríza v dnešnej dobe.     

V r. 2013 boli obe jej monografie ocenené na súťaži pre vysoké vedecké výsledky, ktorú každoročne organizuje Zväz vedcov Bulharska (ZVB). L. Coneva je aktívnou členkou ZVB a na Velikotarnovskej pobočke pôsobí ako vedecká tajomníčka.

Od septembra 2013 je L. Coneva pôsobí ako lektorka slovanských filológií na Univerzite J.A. Komenského.

BASS FEST 2014 „Slovak Double Bass Club“ – Bulgarian & Slovak Friendship Concert

BASS FEST 2014 „Slovak Double Bass Club“ – Bulgarian & Slovak Friendship Concert

Výstava ilustrácií Kapky Kanevej v Banskej Bystrici

Výstava ilustrácií Kapky Kanevej v Banskej Bystrici