BASS FEST 2014 „Slovak Double Bass Club“ – Bulgarian & Slovak Friendship Concert

BASS FEST 2014 „Slovak Double Bass Club“ – Bulgarian & Slovak Friendship Concert

Dňa 12.02. 2014 v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici sa konal priateľský koncert bulharských a slovenských interpretov, ktorý pozostával z dvoch častí.


V prvej Petia Bagovska, PhD., lektorka hry nakontrabas na Národnej Akadémii hudby v Sofii, Svoboda Bozduganova, jej bývala študentka a lektorka hry na kontrabas v hudobnej škole L. Pipkova v Sofii a Dobromir Kisiov, študent 1. ročníka Národnej Akadémie hudby v Sofii, zahrali  skladby G.Zlateva-Tcherkina, S. Dimitrova, kompozície cudzokrajných skladateľov а bulharské folklórne piesne. Náročným a zaujímavo zvoleným repertoárom, ktorý bulharskí interpreti bravúrne zvládli, si podmanili publikum.  


Druhá časť patrila skladbám Musorgského a Beethovena. Kompozície boli veľmi precítene a majstrovsky interpretované slovenskou skupinou kontrabasistov Bass Band, ktorú tvoria Ján Krigovský, Ján Prievozník, Metod Podolský a Ján Borza.


Publikum odmenilo búrlivým aplauzom živé a novátorské vystúpenie Evy Cáhovej, ArtD., lektorky hry na klavír na konzervatóriu Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. 


Koncert sa konal pod záštitou Bulharskej veľvyslankyne na Slovensku J.E. Margarity Ganevej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike a primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu. 

Sv. Trifon Zarezan – sv. Valentín 2014

Sv. Trifon Zarezan – sv. Valentín 2014

Bulharsko v zrkadlovom odraze novinárskej metafory

Bulharsko v zrkadlovom odraze novinárskej metafory