115. Výročie narodenia Panča Vladigerova – Veľkonočný koncert 2014

115. Výročie narodenia Panča Vladigerova – Veľkonočný koncert 2014

Dňa 16.04.2014 sa v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave konal koncert venovaný 115. výročiu narodenia Panča Vladigerova – jedného z patriarchov bulharskej klasickej hudby. Týmto koncertom Bulharský kultúrny inštitút pozdravil bulharskú komunitu a všetkých svojich priateľov v Bratislave pri príležitosti Veľkonočných sviatkov.

Pančo Vladigerov (*13.03.1899 – 08.09.1978) bol jedným z najvýznamnejších bulharských skladateľov, dirigentov a pedagógov generácií bulharských muzikantov. Jeho tvorivou osobnosťou začína veľký rodokmeň s rozvetvenou a bohato vyvinutou korunou, ktorý nesie meno „Pančovi žiaci“ a bez ktorého si dnes ťažko dokážeme predstaviť bulharskú skladateľskú školu. Každá ďalšia generácia interpretov objavuje svoj zorný uhol na jeho hudobné dedičstvo – nekonečný prameň inšpirácie.

Interpreti dokázali poslucháčom v publiku, medzi ktorými bola aj J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, že Vladigerovova hudba je pokladnicou múdrosti a poznania. Je to hudba, ktorá upevňuje talent a dáva možnosť cítiť sa súčasťou sveta a jeho vzácnych hodnôt.

Mladí hudobníci Margarita Ilieva – klaviristka, doktorandka a lektorka na Národnej hudobnej akadémii „Panča Vladigerova“ a Stoimen Peev – huslista renomovaného komorného orchestra „Sofijskí sólisti“ zahrali skladby Panča Vladigerova – Láskanie a Sonátu pre husle a klavír, Béla Bartóka – Rumunské ľudové tance, Dimitra Nenova – Sonátu pre husle a klavír a Ernesta Blocha – Nigun.

Tento krásny koncert zanechal u poslucháčov túžbu a očakávanie na lepšie časy.

Organizátori: Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave a Art Panorama.

Poetický večer a prezentácia knihy Ilky Birovej

Poetický večer a prezentácia knihy Ilky Birovej

Eklektický kaleidoskop – výtvarníka Valentína Dončevského na festivale Frankofónie 2014

Eklektický kaleidoskop – výtvarníka Valentína Dončevského na festivale Frankofónie 2014