Eklektický kaleidoskop – výtvarníka Valentína Dončevského na festivale Frankofónie 2014

Eklektický kaleidoskop – výtvarníka Valentína Dončevského na festivale Frankofónie 2014

V rámci Frankofónie 2014 sa dňa 09.04. 2014 v Bulharskom kultúrnom inštitúte konala vernisáž výstavy pod názvom EKLEKTICKÝ KALEIDOSKOP známeho výtvarníka Valentína Dončevského zo Starej Zagory. Autor je členom Zväzu bulharských výtvarníkov a dvakrát sa zúčastnil medzinárodnej výstavy Jesenného salónu v Paríži – v r. 2005 a 2013. Kultúrne podujatie zorganizovali veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave.

P1014645.JPG

Výstavná sieň BKI žiarila svetlom jeho obrazov. Pestrosť charakteristická pre Dončevského je tvorená v kaleidoskopickom víre farieb a geometrických tvarov, ktoré sa miešajú a tak vznikajú nové kombinácie optických efektov. Výstava vzbudzuje rešpekt nielen preto, že je veľmi osobná, živá a výrazná, ale aj preto, že vysiela vesmírne posolstvá vyjadrené semiotickým jazykom Dončevskej symboliky. Jeho hľadania prechádzajú cez večné motívy bulharskej čergy – tkaný koberec, ktorý akoby svojimi farbami viachlasne spieval bulharské melódie. V nasledujúcich hľadaniach expresívne stopy štetca s mocnou energiou zasahujú vesmír a vertikálne sa zrýchľujú v priestore, čo dokazuje, že umelec ovláda techniky bstraktného moderného umenia a vie svoju cestu.

Výstavu otvorila pani Vania Radeva – riaditeľka BKI. Kurátorom bol pán Emil Semanco – výtvarník a predseda spolku – Slovenskej umeleckej besedy. Hostí pozdravilа pani Margarita Ganeva – mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku. Výstavu poctili svojou prítomnosťou pán Didier Lopinot – veľvyslanec Francúzskej republiky,  pán Christian Lepage – veľvyslanec Belgického kráľovstva, Michel Pouchepadass, riaditeľ Francúzskeho inštitútu a členovia diplomatického zboru. Medzi hosťami boli pani Violeta Králová – predsedníčka Spoločnosti voľných výtvarných umelcov Slovenskej výtvarnej únie, mnohí umelci, žurnalisti, členovia Bulharského kultúrneho zväzu а ďalší.

Valentín Dončevský (*1958, Stará Zagora)

V r. 1983 ukončil Velikotarnovskú univerzitu sv. Cyrila a Metoda, odbor maľba. Zúčastnil sa mnohých štátnych, regionálnych i medzinárodných výstav а plenérov. Okrem maľovania sa venuje grafike, úžitkovému a mediálnemu umeniu. Získal rad bulharských i medzinárodných ocenení, medzi najvýznamnejšie patria: cena z Medzinárodnej súťaže pre mladých výtvarníkov v Sofii (1989), ocenenie nadácie Van der Beek za kultúru, organizovanej Otvoreným združením pre účasť s jeho dielami v katalógu, ktorý bol vydaný pri príležitosti nového tisícročia (zúčastnilo sa ho 2000 umelcov z celého sveta), cena Jesenného Salónu v Starej Zagore za veľké umelecké úspechy (2013).

Jeho diela sú v súkromných zbierkach v Kanade, Španielsku, Belgicku, USA, Poľsku, Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Rusku, Grécku, Turecku, Luxembursku, Palma de Mallorca.

115. Výročie narodenia Panča Vladigerova – Veľkonočný koncert 2014

115. Výročie narodenia Panča Vladigerova – Veľkonočný koncert 2014

„Svätý Metod v panteóne bulharských svätcov“

„Svätý Metod v panteóne bulharských svätcov“