Sila občianskej spoločnosti: osud Židov v Bulharsku

Sila občianskej spoločnosti: osud Židov v Bulharsku

Dňa 02.04.2014 sa v Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici konala vernisáž foto-výstavy – Sila občianskej spoločnosti: osud Židov v Bulharsku.

IMG_7287.JPG

Výstava je venovaná 70. výročiu záchrany bulharských Židov v priebehu Druhej svetovej vojny a úlohe občianskej spoločnosti – spisovateľov, duchovenstva, študentov a občanov Bulharska, ktorí prejavili výnimočnú súdržnosť a silu ducha pri hájení tejto humánnej misie.

IMG_7284.JPG

Výstava bola pripravená Kultúrnym inštitútom Ministra zahraničných vecí Bulharska v spolupráci so Strediskom pre židovské výskumy Sofijskej univerzity Sv. Klimenta Ochridského. Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom predstavujú slovenskému publiku výstavu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici pod záštitou primátora mesta Mgr. Petra Gogolu. Podujatia sa zúčastnila Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. – viceprimátorka Banskej Bystrice.

PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – generálny riaditeľ Múzea SNP výstavu otvoril a poznamenal, že príklad Bulharska poukazuje, ako vo chvíľach najťažších skúšok existuje aj ďalšia alternatíva, ktorá zachováva ľudskú dôstojnosť a život. Hostí privítala J.E. pani Margarita Ganeva – mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku. Návštevníkom priblížila historické udalosti a ich priemet v bulharskej spoločnosti. Pani Ganeva zdôraznila, že len spoločné úsilie inštitúcií– cirkev, parlamentná opozícia a občania, spravili v tom čase nemožné – zachránili 48.000 Židov, žijúcich stáročia na území Bulharska. Hostí oboznámila s obsahom výstavy. Skladá sa z 21 plagátov s fotografiami, faksimile s textami, ktoré sledovali vývoj udalostí na medzinárodnej scéne v rokoch 1940-1944, pozíciu orgánov verejnej moci a odozvy bulharskej verejnosti.

V období rokov 2009-2013 bola expozícia prezentovaná v mnohých mestách po celom svete ako – Varšava, Praha, Kodaň, Vilnius, Washington, New York, Toronto, Dublin, Tel Aviv, Brusel, Madrid, Londýn a ďalších.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Kultúrny inštitút Ministra zahraničných vecí Bulharska a Stredisko pre židovské výskumy Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského.

Výstava potrvá do 27.04.2014

„Svätý Metod v panteóne bulharských svätcov“

„Svätý Metod v panteóne bulharských svätcov“

Zlatý súdok 2014 – 20. ročník medzinárodnej súťaže karikatúr

Zlatý súdok 2014 – 20. ročník medzinárodnej súťaže karikatúr