3. Májové stretnutie venované pamiatke sv. Cyrila a Metoda 2014

3. Májové stretnutie venované pamiatke sv. Cyrila a Metoda 2014

Tradične sa dňa 10.5.2014 uskutočnilo 3. stretnutie bulharskej komunity a jej priateľov na Slovensku, aby si uctili dielo sv. Cyrila a sv. Metoda.

J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej Republiky na Slovensku pozdravila prítomných a znovu zdôraznila význam Veľkomoravskej misie pre slovanské národy, zvlášť pre bulharský a slovenský. Pani Ganeva darovala Mons. ThLic. Mariánovi Gavendovi – farárovi kostola sv. Kríž, kópiu ikony z Rilského kláštora vyobrazujúcu sv. Sedmopočetníkov. Starostka mestskej časti Devín Ing. Ľubica Kolková privítala prítomných a povedala, že je šťastná, že môže hostiť bulharskú komunitu na tomto svätom mieste.

Žiaci Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave vystúpili s krátkym programom pripraveným učiteľkou Svetlаnou Dosevou pod vedením pani Cveteliny Genčevovej – riaditeľky Bulharskej školy. Deti si pripravili prednes básní, ktoré boli venované písmenám a bulharskému jazyku. Zaznela obľúbená pieseň všetkých Bulharov „Kráčaj národ obrodený“, bez ktorej by si Bulhari nevedeli predstaviť oslavu tohto sviatku. Po programe nasledovalo slávnostné kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda vo dvore pred kostolom sv. Kríža.

Druhá časť programu pokračovala v kultúrnom dome – Devín, kde pani Vania Radeva – riaditeľka BKI v Bratislave pozdravila hostí a dala slovo doc. Dimovi Češmedžievovi PhD. – vedeckému pracovníkovi Cyrilometodského vedeckého centra Bulharskej akadémie vied. On otvoril výstavu „Staroslovienski a bulharskí svätci“. Vedecký pracovník priblížil koncepciu expozície, keď sa pozastavil pri úlohe sv. Sedmopočetníkov a ich nasledovníkov, ktorí pokračovali vo svojom osvetovom diele do neskorého stredoveku. Pozastavil sa aj u etymológie názvu Devín, známeho v Bulharsku aj na Slovensku. Výstava je pokračovaním kultúrnych podujatí z r. 2013, ktoré vyzdvihovali 1150. výročie Veľkomoravskej misie. Vyobrazenia svätých Sedmopočetníkov na výstave predstavujú ich symbolický návrat na hrad Devín po toľkých dramatických storočiach práve vtedy, keď pravoslávny kalendár oslavuje svätých bratov Cyrila a Metoda. Ich veľký kultúrny a duchovný prínos pre Bulharsko, Slovensko a celý slovanský svet mnohonásobne vzrástol v priebehu uplynulých storočí.

Vo sviatočný deň sa konal aj  tradičný obed v reštaurácii Slovnaft, kde sa stretlo viac ako 200 ľudí – členov Bulharskej komunity a ich slovenských priateľov. Pán Emil Cankov – predseda Bulharského kultúrneho zväzu a J.E. pani Margarita Ganeva pozdravili hostí a popriali im veselý sviatok.

Učitelia z Bulharskej školy a otec Nikolaj zahrali humoristickú scénku pod názvom Ženské kráľovstvo, s ktorou vyvolali u publika smiech a dobrú náladu. Oslava pokračovala do večerných hodín s tancom, bulharskými piesňami a prípitkami.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky, Bulharský kultúrny zväz, BKI a ZŠaG „Christo Botev“ v Bratislave.

Sila občianskej spoločnosti: Osud Židov v bulharsku foto-výstava

Sila občianskej spoločnosti: Osud Židov v bulharsku foto-výstava

Poetický večer a prezentácia knihy Ilky Birovej

Poetický večer a prezentácia knihy Ilky Birovej