Sila občianskej spoločnosti: Osud Židov v bulharsku foto-výstava

Sila občianskej spoločnosti: Osud Židov v bulharsku foto-výstava

Dňa 13.05.2014 sa v SNM-Múzeu židovskej kultúry v Bratislave konala vernisáž výstavy Sila občianskej spoločnosti: osud Židov v Bulharsku, ktorá je pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky pána Mareka Maďariča. Pripravil ju Kultúrny inštitút Ministra zahraničných vecí Bulharska v spolupráci so Strediskom pre židovské výskumy Sofijskej univerzity „Sv. Klimenta Ochridského“. V období r. 2009-2013 bola expozícia prezentovaná v mnohých mestách po celom svete ako – Varšava, Praha, Kodaň, Vilnius, Washington, New York, Toronto, Dublin, Tel Aviv, Brusel, Madrid, Londýn a ďalších.

Do hlavného mesta Slovenskej republiky výstava prichádza pri príležitosti sviatku Dňa Európy vďaka Veľvyslanectvu Bulharskej republiky na Slovensku v spolupráci s SNM-Múzeom židovskej kultúry a Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave.

Čestnými hosťami na otvorení expozície boli prezident Slovenskej republiky - pán Ivan Gašparovič, ako aj podpredsedníčka Národného zhromaždenia pani Jana Laššáková. Medzi hosťami boli aj veľvyslanec Izraela a ďalší diplomati, politici, predstavitelia kultúrnej sféry, študenti a pedagógovia, zástupcovia bulharskej komunity a priatelia Bulharska na Slovensku.

J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku a Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. – riaditeľ Múzea Židovskej kultúry uvítali hostí. Slovo mala doc. PhDr. Albena Taneva, politologička, lektorka na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta Ochridského a expertka na holokaust. Maria Taneva – študentka hry na husle na Národnej hudobnej akadémii „Prof. Pančo Vladigerov“ zahrala skladby Panča Vladigerova – „Pieseň“ a Petra Christoskova – „Choro“.

Výstava sa skladá z 21 plagátov s fotografiami, faksimile s textami, ktoré sledovali vývoj udalostí na medzinárodnej scéne, pozíciu orgánov úradnej moci a nasledovnej odozvy bulharskej verejnosti v priebehu rokov 1940-1944.

Výstava je venovaná 70. výročiu záchrany bulharských Židov v priebehu Druhej svetovej vojny a úlohe občianskej spoločnosti – spisovateľov, duchovenstva, študentov a občanov Bulharska, ktorí prejavili výnimočnú súdržnosť a silu ducha pri hájení tejto humánnej misie.

Vyzdvihnutím 71. výročia záchrany bulharských Židov, Bulharsko a Slovensko vzdávajú poctu obetiam holokaustu a pripájajú sa k celosvetovému odporu proti súčasným formám xenofóbie, antisemitizmu, náboženských a etnických predsudkov.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, SNM-Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave.

P1015337.JPG
„SINFONIETTA DELL ARTE“ koncert pri príležitosti štátneho sviatku Bulharska - 24. máj

„SINFONIETTA DELL ARTE“ koncert pri príležitosti štátneho sviatku Bulharska - 24. máj

3. Májové stretnutie venované pamiatke sv. Cyrila a Metoda 2014

3. Májové stretnutie venované pamiatke sv. Cyrila a Metoda 2014