Pokloňme sa pred pamäťou doktora a prezidenta Želyu Želeva

Pokloňme sa pred pamäťou doktora a prezidenta Želyu Želeva

.

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Bratislave si Vás s hlbokým zármutkom dovoľuje informovať, že dňa 30.01.2015 zomrel Dr. Zhelyo Zhelev, prvý demokraticky zvolený prezident Bulharskej republiky (1990-1997).

Kondolenčná kniha bude otvorená na Veľvyslanectve Bulharskej republiky ul. Kuzmányho 1, Bratislava v nasledovných dňoch:

Pondelok, 2. februára 2015 od 14.00 h. do 16.00 h.
Utorok, 3 februára 2015 od 10.00 h. do 12.00 h. a od 14.00 h. do 16.00 h.

Maľba a plastika Kostiku Simeonova a Ubavky Tončevy

Maľba a plastika Kostiku Simeonova a Ubavky Tončevy

Ešte jeden nápoj, prosím! – divadelné predstavenie

Ešte jeden nápoj, prosím! – divadelné predstavenie