Maľba a plastika Kostiku Simeonova a Ubavky Tončevy

Maľba a plastika Kostiku Simeonova a Ubavky Tončevy

Dňa 03.02.2015 bola v galérii Bulharského kultúrneho inštitútu otvorená výstava pod názvom „Maľba a plastika“. Na úvod pani Vania Radeva, riaditeľka BKI, privítala prítomných hostí a poprosila ich, aby si minútou ticha uctili pamiatku prvého demokraticky zvoleného prezidenta Bulharskej republiky, Dr. Zhelya Zheleva, ktorý zomrel 30. januára tohto roku. Na vernisáži bol prítomný pán Marin Jovčevsky, konzul Bulharskej republiky v Slovenskej republike, ako aj mnohí milovníci umenia, profesionálni výtvarníci a priatelia Bulharského kultúrneho inštitútu.

Po krátkom hudobnom vystúpení Anety Horňákovej, študentky Konzervatória v Bratislave, ktorá zahrala Baladu č. 3, As dur, op. 47 od Frederica Chopina, pani Radeva predstavila dvoch umelcov návštevníkom, ktorí zapĺňali celú výstavnú sieň. Konstantin Simeonov a Ubavka Tončeva sú absolventmi Národnej výtvarnej akadémie „Nikolaja Pavloviča“ v Sofii, kde sa aj zoznámili. Ona bola v tej dobe nadanou študentkou zo Srbska, kvôli ktorej Kostika, tak ho prezývajú jeho blízki, zmenil svoj študijný odbor z Maľby na Sochárstvo. Od tej doby sa datuje ich manželský a kreatívny tandem. Obaja sú známi vďaka svojim spoločným výstavám a ich dielam v oblasti monumentálneho sochárstva, drobnej dekoratívnej plastiky z kameňa a bronzu, pričom Kostika nikdy neopúšťa ani maľovanie. Žijú a pracujú v meste Dolný Dabnik, Plevenská oblasť, kde si vybudovali vlastný ateliér, v ktorom si sami lejú svoje plastiky. Je málo výtvarníkov, ktorí sa môžu pochváliť tým, že celý svoj život si dokážu zarobiť na živobytie len umením.

Veľmi obľúbené a kupované sú ich diela v Nemecku, ale zúčastnili sa kolektívnych a samostatných výstav v Španielsku, Taliansku, Grécku, Poľsku a ďalších.

V Bratislave zrealizovali Ubavka Tončeva a jej manžel Kostika po prvýkrát samostatnú výstavu. Vystavujú v nej 24 kusov elegantných malých plastík a Kostika aj expresívne olejomaľby. Obrazy a plastiky v bohatej expozícii sa dopĺňajú do harmonického a magického celku. Ako tematiku pre svoje tvorby Ubaka zvolila stavy ľudskej duše („Hudba“, „Sen“, „Sebavedomie“), zatiaľ čo Kostika hľadá psychologizmus a individualitu obrazov („Dirigent“, „Lakomec“, „Astrológ“, „Klietka“).

Ich diela sú vo vlastníctve známych galérií v Bulharsku a mnohých súkromných zbierok v Európe, Amerike a Afrike.

Organizátor: BKI Bratislava

„Monsignor Roncalli a jeho apoštolské poslanie v Bulharsku“ – prezentácia knihy

„Monsignor Roncalli a jeho apoštolské poslanie v Bulharsku“ – prezentácia knihy

Pokloňme sa pred pamäťou doktora a prezidenta Želyu Želeva

Pokloňme sa pred pamäťou doktora a prezidenta Želyu Želeva