Grafika Nikolaja Spasova

Grafika Nikolaja Spasova

Dňa 6. októbra v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave (BKI) pani Vania Radeva, riaditeľka BKI otvorila výstavu „Grafika“ Nikolaja Spasova. BKI s touto výstavou pokračuje vo svojom partnerstve s XXV. jubilejným Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 2015.

Pani Radeva predstavila Nikolaja Spasova publiku v sále. Medzi hosťami boli prítomní predstavitelia z Bulharského veľvyslanectva, výtvarníci a ilustrátori, osobnosti z kultúrnej sféry, galeristi a milovníci grafického umenia.

Výtvarník sa narodil v r. 1958. V r. 1989 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Sofii, odbor „Ilustrácia a knižný dizajn“. Bol kamenárom pri tvorbe ,,Memoriálu 1300 rokov Bulharska“ v meste Šumen. Má vrelý vzťah k Slovensku, pretože pracoval ako výtvarník časopisu ,,Československo“ v Československom kultúrnom a informačnom stredisku v Sofii. Bol výtvarníkom aj v iných novinách a časopisoch. Ako umelec na voľnej nohe sa zúčastnil rôznych zahraničných filmových produkcií natočených v Bulharsku (,,New Image“, ,,Sofilm“, „Buffo“ atď.).

Nikolaj Spasov zrealizoval 17 samostatných výstav v Sofii a iných bulharských mestách, ako aj vo Viedni. Zúčastnil sa takmer všetkých grafických výstav celoštátneho významu v Bulharsku: Bienále grafiky v Sofii, Trienále grafiky vo Varne, Miniatúrna grafika „Lesedra“ v Sofii. Zúčastnil sa aj na medzinárodných fórach - Bienále grafiky v Toronte (Kanada), Grafické trienále v Egypte, Bienále grafiky v Saporo (Japonsko), Miniatúrna grafika v Grécku.

Pán Potrok, predstaviteľ BIBIANY – Medzinárodného domu umenia pre deti, porozprával návštevníkom o Bienále ilustrácií Bratislava a o dlhoročnej spolupráci s BKI. Hovoril o účasti bulharských umelcov v súťaži, ako aj o mladých talentovaných bulharských výtvarníkoch, ktorí pravidelne prezentujú Bulharsko na BIB - UNESCO – Workshop „Albína Brunovského“. Workshop sa koná v rámci Bienále ilustrácií Bratislava.

Kurátorka výstavy, pani Elena Bakardžieva, sa návštevníkom zdôverila, že má veľmi rada Slovensko a poďakovalа sa za pozvanie, pretože aj je profesionálna cesta začala v tejto priateľskej slovanskej krajine. Predstavila im tvorbu Nikolaja Spasova od samého začiatku, kedy ešte sníval stať sa sochárom. Následne však inšpirovaný kresbami Ilija Beškova, jedného z najvýznamnejších bulharských umelcov z prvej polovice 20. storočia, kandidoval na Vysokú školu výtvarných umení odbor „Ilustrácia a knižný dizajn“. Nikolaj Spasov používa takmer všetky grafické techniky. Jeho štýl je eklektická syntéza surrealizmu, expresionizmu a abstrakcie. Pre neho je kresba najvýraznejší a presvedčivý spôsob, ako vyjadriť sám seba, pričom sa snaží spojiť svoju prenikajúcu cestu do podvedomia s láskou, krásou a duchovnosťou.

Jeho práce sú vo vlastníctve súkromných galérií vo svete – Rusko, Česko, Grécko, Poľsko, Taliansko, Veľká Británia, Belgicko, Švajčiarsko, Japonsko, USA a i.

Organizátor: BKI Bratislava.

European Project Taste of Data – Eat Art na Jablkovom hodovaní v Bratislave

European Project Taste of Data – Eat Art na Jablkovom hodovaní v Bratislave

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou mladého bulharského dirigenta Boiana Videnova

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou mladého bulharského dirigenta Boiana Videnova