Hlaholika v obrazoch Antonie Duende

Hlaholika v obrazoch Antonie Duende

Cyklus obrazov pod názvom „Hlaholské stopy” výtvarníčky Antonie Duende bol predstavený dňa 25. novembra v Bratislave. Podujatie zorganizovali Bulharský kultúrny inštitút spolu s Maticou Slovenskou pri príležitosti 90. výročia začiatku vyučovania bulharského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Dňa buditeľov a 1200. výročia narodenia Sv. Metoda. Výstavu otvorili pán Stanislav Bachleda – riaditeľ Matice Slovenskej, pán Marián Tkáč – predseda Matice Slovenskej a pani Vania Radeva – riaditeľka BKI Bratislava.

Autorkin záujem o hlaholiku sa zrodil ešte v r. 1995, kedy sa konala jej prvá samostatná výstava s názvom „Slovo“ v Berlíne. V roku 2005 začala vytvárať cyklus obrazov „Hlaholské stopy“ a ten sa odvtedy rozvíja na základe frotáží odtlačených na čínsky papier z takzvanej dosky Baška (okolo r. 1100). Antonia Duende ukončila odbor „Maľba“ na Vysokej škole výtvarných umení v Sofii. Špecializáciu v odbore „Umenie v kontexte“ absolvovala na Vyššom inštitúte umení v Berlíne v r. 1990-1995, vďaka získaniu štipendia „Heinrich Böll“. V súčasnej dobe žije a pracuje v Berlíne ako umelec na voľnej nohe a vedie semináre výtvarného umenia v Bulharsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Poľsku, Thajsku.

Obrazy z cyklu "Hlaholské stopy" pokračujú v ceste naspäť v čase a zameriavajú sa na duchovné bohatstvo Bulharov. Znaky, ktorých modularita vyzerá byť tak moderná, je pritom pôvodná a mystická, vytvára nekonečné možnosti experimentovania.

Výtvarníčka vďaka technike akvarelu modeluje špecifickým spôsobom vnímanie priestoru. Vďaka viacvrstvovému spracovaniu listov s akvarelom, ako aj pridávaním ďalších textov iných abecied, umelkyňa nadväzuje dialóg medzi rôznymi kultúrnymi vrstvami. Týmto spôsobom sa svojim vlastným umeleckým jazykom snaží dať hlaholské písomné znaky do jednotného kontextu európskej a svetovej kultúry. K písmenám pridáva aj noty a ďalšie znakové systémy, ako sú sanskrit a gréčtina.

Medzi hosťami boli predstavitelia všetkých slovanských národov. Najstaršie slovanské písmo v nich vzbudilo pocit, že sú súčasťou jednej spoločnej rodiny, ktorá je nositeľom bohatého duchovného dedičstva zanechaného patrónmi Európy - Sv. Cyrilom a Metodom. Oduševnené a estetické diela Antonie Duende v tejto výstave pôsobili emocionálne a zjednocujúco.

65 rokov od reemigrácie bulharských Slovákov do bývalého Československa

65 rokov od reemigrácie bulharských Slovákov do bývalého Československa

Vianočný charitatívny bazár 2015

Vianočný charitatívny bazár 2015