65 rokov od reemigrácie bulharských Slovákov do bývalého Československa

65 rokov od reemigrácie bulharských Slovákov do bývalého Československa

Dňa 26.11.2015 doc. PhDr. Štefan Zelenák, CSc. predniesol v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave prednášku pri príležitosti 65. výročia návratu Slovákov z Bulharska do vtedajšieho Československa. Hlavný dôraz kládol na život navrátilcov z emigrácie do nových podmienok, ktoré im vlasť ich predkov poskytovala. Osobitnú pozornosť venoval činnosti Spolku Slovákov z Bulharska a jeho vzťahu s bulharskou komunitou a bulharskými inštitúciami na Slovensku.

PhDr. Štefan Zelenák, CSc. predstavil historické predpoklady pre presídľovanie, pričom vyzdvihol, že v rokoch 1946 -1960 sa takmer 95% bulharských Slovákov vrátilo späť domov. Príčiny sťahovania boli hospodárske a sociálne pomery - nedostatok pôdy, drobenie hospodárstiev a ďalšie. Aby sa krajania vrátili do svojej rodnej vlasti, Československá vláda vyzývala v tom čase zahraničných Slovákov: „Vráťte sa domov – do vlasti svojich predkov"!.

V roku 1946 zástupcovia Čechov a Slovákov z Bulharska na stretnutí v Prahe rokovali o možnostiach návratu do vlasti. Plán reemigrácie Slovákov z Bulharska, Rumunska a bývalej Juhoslávie bol vedený Osídľovacím úradom v Bratislave. Slováci sa mali usadiť na južnej Morave a južnom Slovensku. Plán bol realizovaný len čiastočne.

Dňa 6. mája 1949 bola podpísaná Zmluva o presídlení Čechov a Slovákov z Bulharska do Československa, čím sa problém reemigrácie vyriešil. Slováci, ktorí sa vracali do svojej vlasti, mali možnosť získať odbornú kvalifikáciu a dosiahnuť stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. Presídlenie zachránilo nastupujúce generácie pred asimiláciou.

Doc. Zelenák použil vo svojej prezentácii mapy, fotografie a dokumentárny materiál, odrážajúci historické fakty udalostí spojených s osudmi Slovákov z konca 19. do polovice 20. storočia.

Prednášky sa zúčastnili potomkovia Slovákov z Bulharska, priatelia z Bulharského kultúrneho zväzu na Slovensku a hostia BKI.

Organizátori: Spolok Slovákov z Bulharska a BKI Bratislava.

Tešíme sa na Vianoce 2015

Tešíme sa na Vianoce 2015

Hlaholika v obrazoch Antonie Duende

Hlaholika v obrazoch Antonie Duende