Tešíme sa na Vianoce 2015

Tešíme sa na Vianoce 2015

Žiaci zo ZUŠ Exnárova pred Vianocami tradične predniesli v Bulharskom kultúrnom inštitúte koncert. Konal sa v rámci projektu „Štúdiо mladých talentov“, ktorý vznikol na základe spolupráce Bulharského kultúrneho inštitútu spolu s vedeniami niekoľkých základných umeleckých škôl začiatkom roku 2011. Cieľom projektu je, aby sa deti naučili a interpretovali diela аj bulharských autorov.

Spoločne so svojimi učiteľmi predstavili mladé talenty zaujímavý program s prevedeniami na klavír, husle a flautu. Žiaci na publikum zapôsobili svojim hudobným nadaním, prezentujúc diela bulharských, českých a slovenských skladateľov. Zazneli taktiež skladby aj od Haydna, Chopina, Kuchlera, Schytte a ďalších. Zvláštnu pozornosť venovali bulharským skladateľom Veselinovi Stoyanovovi a Paraškevu Chadžievovi, ktorých diela boli tiež súčasťou programu. Interpreti sa posnažili nájsť si ich životopisy a oboznámili svojich rovesníkov aj publikum so zaujímavými faktami z ich života a diela.

Koncert uviedli pani Vania Radeva – riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu a pán Ján Mazán – zástupca riaditeľky umeleckej školy. Medzi prítomnými boli rodičia, učitelia a priatelia účinkujúcich v programe, ako aj hostia BKI Bratislava.

Škola zabezpečila drobné sladké odmeny pre všetky deti a ich interpretácia bola očarujúcim pozdravom pre nadchádzajúceho Mikuláša a svetlé vianočné sviatky.

Organizátori: BKI Bratislava a ZUŠ Exnárova 6, Bratislava

Divadelná hra Autobus od Stanislava Stratieva na slovenskej scéne

Divadelná hra Autobus od Stanislava Stratieva na slovenskej scéne

65 rokov od reemigrácie bulharských Slovákov do bývalého Československa

65 rokov od reemigrácie bulharských Slovákov do bývalého Československa