Café Hyena (Plán odprevádzania) – kniha o európskych hodnotách a problémoch

Café Hyena (Plán odprevádzania) – kniha o európskych hodnotách a problémoch

Každoročne na Slovensku prebieha knižný veľtrh BIBLIOTÉKA – sviatok všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe knižných diel a tých, ktorí ich radi čítajú. Stretávajú sa tu vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, editori, prekladatelia, distribútori a samozrejme čitatelia.

Na pódiu Literárneho a informačného centra v INCHEBE v Bratislave bol predstavený bulharský preklad románu Café Hyena. Prezentácie sa zúčastnili Emil Krstev zo sofijského vydavateľstva Gea Libris a prekladateľ knihy Asen Milčev.

Pán Krstev predstavil publiku novú sériu „Dunaj – spojení v literatúre“, ktorá je pod záštitou vydavateľstva Gea Libris a zahŕňa knihy autorov zo siedmich dunajských krajín (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko a Rumunsko). Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou programu Európskej komisie "Tvorivá Európa".

Prekladateľ Asen Milčev predstavil publiku román Café Hyena (Plán odprevádzania) mladej slovenskej spisovateľky Jany Beňovej, oceneného Európskou cenou za literatúru v r. 2012.

Hlavne treba vyzdvihnúť prekladateľský úspech v stvárnení zvláštnej atmosféry románu - hrdinovia sa nemôžu zbaviť pocitu, že sú outsidermi, zúfalcami. Na pozadí rozpadajúcich sa socialistických sídlisk, akým je aj Petržalka, sa prikráda na čitateľa ťaživý smútok. V univerzálnom zmysle je to asi túžba po niečom, čo sa nestalo. Život ubieha a niektoré veci už nezažiješ...

Nedá sa neuveriť tomu, čo nám v mene autorky podáva prekladateľ do bulharčiny, ktorý žil štyri roky práve v Petržalke, kde sa dej odohráva. Lepšia voľba prekladateľa ako je Asen Milčev, ktorý sám na vlastnej koži pocítil tamojšiu atmosféru a vierohodne a fascinujúco nám ju sprostredkúva, nemôže ani byť! Po veľkom úspechu na Slovensku dielo Jany Beňovej zamierilo i k bulharskému čitateľovi. Prajeme jej šťastnú cestu a príjemné stretnutia!

Organizátori: BKI Bratislava, Literárne a informačné centrum na Slovensku, Vydavateľstvo Gea Libris, Sofia.

„Domov” vo fotografiách Yany Lozevej a Eleny Geroskej

„Domov” vo fotografiách Yany Lozevej a Eleny Geroskej

Café Hyena (Plán odprevádzania) – prezentácia bulharského prekladu knihy

Café Hyena (Plán odprevádzania) – prezentácia bulharského prekladu knihy