Café Hyena (Plán odprevádzania) – prezentácia bulharského prekladu knihy

Café Hyena (Plán odprevádzania) – prezentácia bulharského prekladu knihy

V dňoch 5. a 6. novembra sa v Bratislave konali prezentácie bulharského prekladu románu Café Hyena (Plán odprevádzania) slovenskej spisovateľky Jany Beňovej v rámci 23. medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2015.

Pre bulharskú komunitu sa v sále Bulharského kultúrneho inštitútu (BKI) uskutočnila prezentácia za účasti pána Emila Krsteva zo sofijského vydavateľstva Gea Libris a prekladateľa knihy pána Asena Milčeva. Medzi hosťami boli J.E. pani Margarita Ganeva – mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, pán Marin Jovčevsky – splnomocnený minister Bulharskej republiky v Slovenskej republike, predstavitelia bulharskej komunity, intelektuáli a priatelia Bulharska, slova a knihy.

Vydavateľ predstavil publiku novú sériu „Dunaj – spojení v literatúre“, ktorá je pod záštitou vydavateľstva Gea Libris a zahŕňa knihy autorov zo siedmich dunajských krajín (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko a Rumunsko). Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou programu Európskej komisie "Tvorivá Európa".

Román Café Hyena (Plán odprevádzania) mladej slovenskej spisovateľky Jany Beňovej je ocenený Európskou cenou za literatúru v r. 2012. Za preklad bulharského jazyka vďačíme Asenovi Milčevovi, ktorý počas prezentácie priznal, že kniha ho neuchvátila okamžite, ale postupne odhaľoval jej kvality. Hovoril o ťažkostiach pri preklade, zrodených z autorkinej obratnej hry s významom slov (nočná mora, ako aj výzva a radosť pre prekladateľa súčasne). Román je plný početných odkazov na mená významných osobností a hrdinov zo svetovej literatúry (od bájnych a rozprávkových hrdinov ako Minótaur až k jednému z posledných klasikov v slovenskej literatúre Rudolfovi Slobodovi, od amerického básnika Allena Ginsberga až po Pinocchia), což svedčí o bohatej kultúre autorky a prekladateľa.

Talentovaný prekladateľ povedal prítomným, že on sám 4 roky žil v Petržalke, kde sa dej románu rozvíja a pozná tamojšiu atmosféru. Asen Milčev zo svojho pohľadu román definuje takto: „Je to kniha nie len o Petržalke, ale o celej Bratislave a panelákový komplex nie je len metaforou priestranstva, z ktorého sa človek nemôže vyslobodiť, z ktorého niet úniku, ale zároveň je symbolom zmäteného ľudského života a neschopnosti orientovať sa v ňom".

Predstavenie knihy Asenom Milčevom, ktorý bol v r. 2015 nominovaný na cenu Únie bulharských prekladateľov, vzbudilo nádej v návštevníkoch, že znovu otvorený literárny most medzi Bulharskom a Slovenskom bude čím ďalej tým širší.

Organizátor: BKI Bratislava, Vydavateľstvo Gea Libris, Sofia.

Café Hyena (Plán odprevádzania) – kniha o európskych hodnotách a problémoch

Café Hyena (Plán odprevádzania) – kniha o európskych hodnotách a problémoch

Prednáška, film a výstava venované Cárovi Samuilovi

Prednáška, film a výstava venované Cárovi Samuilovi