Večer Frankofónie 2015

Večer Frankofónie 2015

Tento rok sa v marci Mesiac bulharskej kultúry a Mesiac Frankofónie konali v tom istom čase v mestách Bratislava a Banská Bystrica v Slovenskej republike. Táto šťastná náhoda dala možnosť Bulharskému kultúrnemu inštitútu v Bratislave a Ateliéri OMaya – Klubu bulharských intelektuálov, aby spoločne usporiadali premietanie dokumentárneho filmu „Bogdanin Paríž“. Tento film je o obľúbenej všetkými Bulharmi estrádnej speváčke Bogdane Karadočevej. Po prvýkrát bol v zahraničí uvedený 3. marca v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Paríži pri príležitosti Štátneho sviatku Bulharska. Jeho druhé premietanie sa konalo v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave v Deň Frankofónie – 20.03.2015.

Kultúrne podujatie otvorila pani Vania Radeva, riaditeľka BKI v Bratislave. Pozdravila prítomných – milovanú všetkými Bulharmi Bogdanu Kardočevu a jej manžela Stefana Dimitrova, autora mnohých jej populárnych šansónov. Večera sa zúčastnila J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, J.E. pán Didier Lopinot, veľvyslanec Francúzskej republiky, členovia diplomatického zboru, Bulhari žijúci na Slovensku, zástupcovia z oblasti kultúry, výtvarníci, novinári a priatelia Bulharska a Francúzska.

Tvorcami filmu sú Georgi Tošev, Ema Konstantinova a kameraman Rumen Vasilev. Príbeh nás zavedie do Paríža na začiatok 70. rokov a odhaľuje nám neznáme fakty zo života Bogdany medzi bohémou, ktorá práve zažila študentské nepokoje v Paríži. Ubytovala sa v dome Dalidy, zoznámila sa s osobnosťami, ako sú Françoise Sagan, Jean-Paul Belmondo, bola pozvaná vystúpiť v slávnej koncertnej sále Olympia.

Po premietnutí filmu svoju vďačnosť Bogdane Karadočevej vyjadrili veľvyslanci Ganeva a Lopinot. Dojaté publikum malo možnosť diskutovať so speváčkou a Bulhari si mohli nechať podpísať Bogdaninu autobiografickú knihu – „Bogdana vo svojich 20-tich a 30-tich x2“, ako aj jej manžela Stefana Dimitrova „Muž v šesťdesiatke (dôverne)“.

Ešte pred projekciou bola v sále BKI otvorená In Memoriam výstava „Paríž mojimi očami“ Rumena Georgieva, ktorá vtiahla všetkých prítomných do atmosféry tohto neopakovateľného a romantického mesta. Rumen Georgiev vyštudoval v roku 1973 Štátnu vysokú školu filmového umenia, odbor filmová kamera v Moskve. Publikoval 11 kníh a vyše 100 článkov o filme a fotografii. Rumen Georgiev založil odbor fotografie v systéme vysokoškolského vzdelávania v Bulharsku a prednášal študentom na VŠMU. Zrealizoval viac ako 50 individuálnych fotografických výstav v Bulharsku, Poľsku, Francúzsku, Macedónsku, Slovensku. Je autorom albumu fotografií Slovákov z Bulharska.

J.E. pán Didier Lopinot, veľvyslanec Francúzskej republiky povedal, že mu tento večer dal nový pohľad na jeho rodné mesto a Bogdanin príbeh mu pomohol objaviť doteraz neznáme pre neho aspekty života v Paríži.

Organizátori: Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave, Ateliér OMaya

Jarný ples Bulharov a ich priateľov na Slovensku 2015

Jarný ples Bulharov a ich priateľov na Slovensku 2015

Stretnutie bulharských žiakov s etruskou civilizáciou na Bratislavskom hrade

Stretnutie bulharských žiakov s etruskou civilizáciou na Bratislavskom hrade