Stretnutie bulharských žiakov s etruskou civilizáciou na Bratislavskom hrade

Stretnutie bulharských žiakov s etruskou civilizáciou na Bratislavskom hrade

Dňa 17.03.2015 žiaci Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave spoločne so svojim učiteľom výtvarnej výchovy Emilom Cankovom a Vaniou Radevou, riaditeľkou Bulharského kultúrneho inštitútu, navštívili Bratislavský hrad a špeciálne veľkú archeologickú výstavu Etruskovia z Perugie.

Sprievodcu žiakom robil na láskavú žiadosť BKI Vladimír Turčan PhD. zo Slovenského archeologického múzea Slovenského národného múzea. Porozprával im o histórii Bratislavského hradu, jeho rôznych fázach stáročného budovania a o lokalite, kde hradby existovali už v období keltských kmeňov.

Výstava Etruskovia z Perugie, ktorej cieľom je poukázať stručne na najvýraznejšie črty etruskej civilizácie od jej počiatkov urobila na žiakov z bulharskej školy veľký dojem. Expozícia obsahuje exponáty so špecifickými motívmi pre krajiny stredomorskej civilizácie vrátane Bulharska, ako sú čierno a červenofigúrova keramika, rôzne druhy bronzových predmetov, ktoré sa používali v náboženských rituáloch či v bežnom živote.

Výnimočne zaujímavé sú keramické nádoby s vyrytou etruskou abecedou, ktorá obsahuje 19 znakov, ako aj unikátne travertínové urny s mytologickými námetmi. Bratislava je druhým mestom v Európe, kde majú návštevníci možnosť tieto skvosty vidieť.

Počas sprievodu pani Radeva vyzdvihla odkazy existujúcej tráckej civilizácie na bulharskom území v tom istom čase ako Etruskovia v Perugii a ukázala deťom podobné predmety, ktoré boli nájdené pri archeologických vykopávkach v Bulharsku.

Priamy kontakt s jedným z pokladov svetovej kultúry vyvolal veľký záujem detí a dokonca niektoré z nich, vyjadrili prianie jedného dňa stať sa archeológmi.

Organizátori: ZŠaG Christo Botev v Bratislave, BKI Bratislava

Večer Frankofónie 2015

Večer Frankofónie 2015

Prednáška o kultúrno-historickom dedičstve najväčších miest Bulharska

Prednáška o kultúrno-historickom dedičstve najväčších miest Bulharska