Veľkonočný koncert 2015

Veľkonočný koncert 2015

Žiaci zo ZUŠ Exnárova pred Vianocami tradične predniesli v Bulharskom kultúrnom inštitúte koncert. Konal sa v rámci projektu „Štúdiо mladých talentov“, ktorý vznikol na základe spolupráce Bulharského kultúrneho inštitútu spolu s vedeniami niekoľkých základných umeleckých škôl začiatkom roku 2011. Cieľom projektu je, aby sa deti naučili a interpretovali diela аj bulharských autorov.

Spoločne so svojimi učiteľmi predstavili mladé talenty zaujímavý program s prevedeniami na klavír, husle a flautu. Žiaci na publikum zapôsobili svojim hudobným nadaním, prezentujúc diela bulharských, českých a slovenských skladateľov. Zazneli taktiež skladby aj od Haydna, Chopina, Kuchlera, Schytte a ďalších. Zvláštnu pozornosť venovali bulharským skladateľom Veselinovi Stoyanovovi a Paraškevu Chadžievovi, ktorých diela boli tiež súčasťou programu. Interpreti sa posnažili nájsť si ich životopisy a oboznámili svojich rovesníkov aj publikum so zaujímavými faktami z ich života a diela.

Koncert uviedli pani Vania Radeva – riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu a pán Ján Mazán – zástupca riaditeľky umeleckej školy. Medzi prítomnými boli rodičia, učitelia a priatelia účinkujúcich v programe, ako aj hostia BKI Bratislava.

Škola zabezpečila drobné sladké odmeny pre všetky deti a ich interpretácia bola očarujúcim pozdravom pre nadchádzajúceho Mikuláša a svetlé vianočné sviatky.

Organizátori: BKI Bratislava a ZUŠ Exnárova 6, Bratislava

Klasické gymnázium v Sofii – po stopách Veľkomoravskej misie s BKI Bratislava

Klasické gymnázium v Sofii – po stopách Veľkomoravskej misie s BKI Bratislava

„Martin, Dačko a ich matka”

„Martin, Dačko a ich matka”