Klasické gymnázium v Sofii – po stopách Veľkomoravskej misie s BKI Bratislava

Klasické gymnázium v Sofii – po stopách Veľkomoravskej misie s BKI Bratislava

Dňa 03.05.2015 40-ti žiaci a ich profesori z Klasického gymnázia v Sofii navštívili Bratislavu v rámci svojej študijnej cesty pod názvom „Po stopách Veľkomoravskej misie“, ktorá sa uskutočnila už po druhýkrát. Odjakživa táto škola vychovávala a pestovala u svojich študentov vzťah k dielu a osobnostiam svätých bratov Cyrila a Metoda.

Pani Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave a slovenskí archeológovia pripravili pre hosťov z Bulharska zaujímavý tematický program. Najprv navštívili hrad Devín. Dr. Danica Staššíkova z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre im porozprávala o histórii pevnosti, pričom sa zamerala na podrobnosti o pamiatkach z obdobia Veľkomoravskej misie.

Devín patrí medzi jedny z najvýznamnejších historických miest v strednej Európe. Nachádza sa na strategickom mieste v horskom masíve Malých Karpát a okolo neho pretekajú rieky Dunaj a Morava. Na území Devína sú pamiatky a artefakty z doby kamennej (5.-4. tisícročie pr.n.l.). Miesto taktiež obývali aj Kelti, o čom svedčia archeologické dôkazy.

Archeologické dôkazy o tom, že územie osídľovali aj Slovania sú datované v 7.-8. storočí n.l. Objavené boli pozostatky slovanských osád, kostolov, cintorínov, keramika a i. Slovania obývali severozápadnú časť pevnosti, kde sa nachádza kostol z druhej polovice 9. storočia. Dnes môžu návštevníci vidieť jeho základy a maketu. Začiatkom 19. storočia sa hrad stal objektom bombardovania a bol zničený francúzskymi vojskami počas Napoleonských vojen. Momentálne je pevnosť v zachovalom stave a dostupná verejnosti.

Skupina mala šťastie, pretože o to istom čase sa v areáli hradu konali rytierske turnaje z obdobia Gotiky. Návštevníci videli predmety – ozdoby, oblečenie, zbrane a i., vyrobené autentickou technológiou stredovekých remesiel. Niektorí zo žiakov po prvýkrát vo svojom živote dokonca vyskúšali aj jazdu na koni.

Dr. Vladimíр Turčan z Archeologického múzea Slovenského národného múzea porozprával prítomným o úlohe Veľkomoravskej misie z pohľadu slovenskej historiografie. Z pozície kurátora slovenskej expozície usporiadanej pri príležitosti 1150. výročia Veľkomoravskej misie svätých bratov Cyrila a Metoda, ktorá bola otvorená vo Vatikáne v r. 2013, im porozprával zaujímavé fakty o výstave.

Program skončil s hudbou. Chóristi Klasického gymnázia zaspievali staré cirkevné staroslovienske spevy a recitovali pochvalné slová, venované osobnostiam a duchovnému dedičstvu zanechaného Svätými Sedmopočetníkmi.

Organizátori: BKI Bratislava, Klasické gymnázium starých jazykov a kultúr „Konštantína-Cyrila Filozofa“, Sofia.

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny

Veľkonočný koncert 2015

Veľkonočný koncert 2015