Bulharsko v Európe

Bulharsko v Európe

Dňa 19.05.2015 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici konala prednáška pod názvom „Ivan Šišmanov a zjednotená Európa“ a výstava „Bulharsko v Európe“. Venované boli Dňu Európy a 24. máju – Dňu bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti.

Autorka výstavy a prednášajúcou bola doc. Rumjana Koneva z Inštitútu histórie Bulharskej akadémie vied, ktorá je v súčasnosti riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu „Dom Wittgenstein“ vo Viedni. Napísala 4 monografie a viac ako 50 vedeckých prác a článkov venovaných kultúrnej politike Bulharska z obdobia medzi dvomi svetovými vojnami. Je lektorkou na Sofijskej univerzite „Klimenta Ochridského“ v Sofii, čestná profesorka Vojenskej komisie pri UNESCO za zásluhy šírenia diela Šišmanova o mieri, členka Nemecko-bulharského združenia pre upevňovanie vzťahov medzi Nemeckom a Bulharskom, členka Európskeho združenia vo Freiburgu a členka Macedónskeho vedeckého inštitútu v Sofii.

snimki_Shishmanov_(29).jpg

Pani Koneva predniesla prednášku o živote a diele profesora Ivana Šišmanova. Prítomní, medzi ktorými boli vedecký pracovníci, novinári, zástupcovia z oblasti kultúry, predstavitelia bulharskej komunity a priatelia Bulharska, žijúci na Slovensku mali možnosť vypočuť si doposiaľ neznáme fakty o činnosti a tvorbe veľkého bulharského vedca, politika a verejného činiteľa, ktorý po sebe zanechal trvalé stopy vo vedeckom a kultúrnom priestranstve Európy a Bulharska.

Ivan Šismanov sa narodil 22. júna 1862 v meste Svištov, ktoré leží na rieke Dunaj – prírodným spojom slobodných európskych krajín s Bulharskom – v tej dobe ešte stále pod tureckým jarmom. Absolvoval pedagogické gymnázium vo Viedni, študoval filozofiu, psychológiu, pedagogiku a ďalšie vedy v Jene a Ženeve, obhájil doktorandský titul v Lipsku.

Po svojom návrate do Bulharska v roku 1888 sa stal spoluzakladateľom prvej bulharskej univerzity a členom Bulharskej akadémie vied. Jeho práca v rôznych oblastiach humanitárnych vied ho utvrdila v pozícii jedného z najvýraznejších predstaviteľov bulharskej vedy a vyslúžil si za ňu všeobecné medzinárodné uznanie. Ako minister školstva v rokoch 1903-1907 veľmi prispel k rozvoju vzdelanosti a kultúry v Bulharsku.

V rokoch 1921-1924 opäť pôsobil v Európe, v nemeckom meste Freiburg, kde sa aktívne podieľal na intelektuálnom živote mesta, a ako hosťujúci profesor na renomovanej univerzite „Albert Ludwig“ prednášal predmet „Slovanský svet“.

Bol iniciátorom mnohých kultúrnych a vedeckých aktivít, bol zakladateľom bulharskej sekcie Paneurópskej únie a bulharského PEN klubu. Do konca svojho života (zomrel 23. júna 1928 r. v Osle, počas medzinárodnej konferencie PEN klubov) bojoval za mier medzi európskymi národmi a za európsku ideu. Profesor Ivan Šišmanov bol medzi prvými, ktorí vyjadrili ideu o budúcej zjednotenej Európe.

Pani Koneva otvorila výstavu „Bulharsko v Európe“, ktorá sa skladá z fotografií a textových správ vyobrazených na 25-tich farebných paneloch. Rozpráva sa v nich o živote a diele profesora Šišmanova a o zrodení a vývoji pan-európskej idey v Bulharsku a Európe.

Výstava bola vytvorená s finančnou podporou Štátneho kultúrneho inštitútu Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky. Expozícia bola v zahraničí vystavená v Jene, Štrasburgu, Freiburgu, Berlíne, Viedni a i.

Docentka Koneva vyjadrila svoju vďačnosť pani Oľge Laukovej – riaditeľke Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a pani Vani Radevej – riaditeľke Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, s pomocou ktorých sa uskutočnilo toto pozoruhodné kultúrne podujatie. Vďaka kombinácii akademického obsahu a dobrej zrozumiteľnosti urobili výstava a prednáška na publikum hlboký dojem.

Organizátori: Bulharský kultúrny inštitút Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2015 s účasťou bulharského filmu 90 stupňov južne

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2015 s účasťou bulharského filmu 90 stupňov južne

4. stretnutie venované pamiatke Sv. Metoda a 24. máju - Dňu bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti

4. stretnutie venované pamiatke Sv. Metoda a 24. máju - Dňu bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti