4. stretnutie venované pamiatke Sv. Metoda a 24. máju - Dňu bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti

4. stretnutie venované pamiatke Sv. Metoda a 24. máju - Dňu bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti

Už po štvrtýkrát sa uskutočnilo tradičné májové stretnutie bulharskej komunity a jej priateľov na Slovensku, venované 1200. výročiu narodenia Sv. Metoda. Stretnutie sa konalo dňa 16.05.2015 pred kostolom Svätého kríža v mestskej časti Devín, Bratislava.

J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike privítala všetkých prítomných. Oficiálnymi hosťami boli starostka Mestskej časti Devín – pani Ľubica Kolková, profesorka Dr. Anisava Miltenova PhD. – vedúca oddelenia „Stará bulharská literatúra“ v Inštitúte pre literatúru Bulharskej akadémie vied, Mons. ThLic. Marián Gavenda – farár kostola Svätý kríž v Devíne a pani Oľga Popova – riaditeľka BKI v Budapešti. Vo svojom prejave pani Ganeva zdôraznila civilizačný význam Veľkomoravskej misie, jej miesto v kultúrnom vývoji slovanských národov a zvlášť v histórii Bulharov a Slovákov. Pani Ľubica Kolková povedala, že pre ňu ako starostku mestskej časti Devín je vždy potešením privítať bulharskú komunitu. Monsignor Gavenda taktiež všetkých pozdravil a povedal im, že sa s veľkou radosťou zúčastnil všetkých doterajších stretnutí Bulharov a dúfa, že nabudúci rok privíta návštevníkov pred už rekonštruovaným kostolom.

Žiaci bulharskej školy „Christo Botev“ v Bratislave predniesli kultúrny program, zasvätený dielu patrónov Európy. Zahŕňal prednes básní v bulharskom a slovenskom jazyku, venovaných slovu, písmenám a ich stvoriteľom.

Po kladení vencov a kytíc pred pamätníkom slovanských vierozvestcov, boli všetci prítomní pani Vaniou Radevou – riaditeľkou BKI v Bratislave pozvaní na otvorenie výstavy „Svätí rovnoapoštoli Cyril a Metod“. Organizátormi výstavy sú BKI Bratislava a bulharská škola „Christo Botev“ v Bratislave a hostiteľom je Kultúrny dom v Devíne.

Profesorka Dr. Miltenova PhD. a pani Radeva výstavu otvorili. Expozíciu pripravila Štátna agentúra pre Bulharov žijúcich v zahraničí. Skladá sa z 10 panelov opisujúcich dielo Sv. Cyrila a Sv. Metoda, ako aj ich žiakov – Sv. Gorazda, Sv. Klimenta Ochridského, Sv. Nauma, Sv. Sávu, Sv. Angelárija. Návštevníci mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé fakty o vytvorení hlaholiky a cyriliky, o literárnych školách z obdobia „zlatého veku“ Bulharska, o bulharských kláštoroch – strediskách bulharskej duchovnosti a o majestátnom Carevgrade – Trnove. Prof. Miltenova zdôraznila mesiášsku úlohu Bulharov a Slovákov vo Veľkomoravskej misii a jej pokračovania v Bulharsku pre duchovnú identitu všetkých slovanských národov.

Pani starostka Ľubica Kolková pozvala oficiálnych hostí, aby si poprezerali impozantnosť hradu Devín, ktorý je spojovaný so Sv. Metodom, ako arcibiskupom Veľkej Moravy. Toto miesto sa po mnohých stáročiach stalo zdrojom inšpirácie pre stúpencov Ľudovíta Štúra v boji za národné obrodenie a súčasný slovenský jazyk.

Slávnostný deň pokračoval tradičným gergiovdenským (06.05. – sviatok Sv. Juraja) obedom zorganizovanom v sále strednej školy v Rači v Bratislave. Pán Emil Cankov, predseda Bulharského kultúrneho zväzu v Bratislave, zahájil veselicu a poďakoval sa všetkým prítomným. V bohatom hudobno-tanečnom programe účinkoval spevák Ilian Michov. Zaspieval populárne estrádne hity, obľúbené generáciami Bulharov. Špeciálnymi hosťami boli deti z kultúrneho domu „Christo Botev“ v meste Botevgrad. Tanec a úsmevy mažoretiek v krásnych farebných kostýmoch nadchli publikum a menšie deti zatancovali bulharské ľudové tance, ktoré ešte viac pozdvihli náladu. Tanečný súbor „Veselie“ pod vedením pani Cveteliny Genčevej, riaditeľky bulharskej školy „Christa Boteva“ v Bratislave urobil silný dojem prevedením zložitých tancov (choro). Do hudobného programu sa zapojila aj spontánne vytvorená skupina hudobníkov – Jordan Penev (akordeón), Ilian Michov (flauta) a Kiril Stoyanov (tapan).

Oslava bola uvoľnená a zábavná, sála bola plná veselých a usmiatych tvárí. Bulhari na Slovensku môžu byť pyšní na to, že si cenia svoje korene, a že zachovávajú svoj jazyk a kultúru, ako odkázali svätí bratia Cyril a Metod.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky, Bulharský kultúrny zväz, Bulharský kultúrny inštitút Bratislava, ZŠaG „Christo Botev“ v Bratislave.

Bulharsko v Európe

Bulharsko v Európe

Koncert komorného orchestra Sinfonietta dell' Arte - pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny

Koncert komorného orchestra Sinfonietta dell' Arte - pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny