Koncert komorného orchestra Sinfonietta dell' Arte - pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny

Koncert komorného orchestra Sinfonietta dell' Arte - pri príležitosti 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny

Ako jedna z udalostí v rámci programu členských štátov EÚ v Slovenskej republike pripraveného pri príležitosti Dňa Európy a 70. výročia konca Druhej svetovej vojny bol aj symfonický koncert zorganizovaný Bulharským kultúrnym inštitútom (BKI) v Bratislave. Konal sa 08.5.2015 v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorej bolo viac ako 200 ľudí.

Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI pozdravila početné publikum a predniesla úvodné slovo, v ktorom zdôraznila význam týchto dvoch sviatkov. Oba sú neoddeliteľne spojené a sú dôvodom nielen pre dobrú náladu a optimizmus, ale aj k zamysleniu, pretože dnes v srdci Európy opäť znejú výstrely zbraní. Nové generácie si nepamätajú, čo znamená vojna a je pre nich ťažké pochopiť vysokú cenu mieru. Vojna znamená predovšetkým nenávisť, deštruktívny konflikt a smrť miliónov nevinných ľudí. Pani Radeva vyzvala prítomných, aby vzdali hold tým, obeť ktorých by sa nemala zabúdať bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť! Citovala aj slová, ktoré povedal veľký bulharský výtvarník Dečko Uzunov v r. 1936 v Mníchove ešte pred začiatkom vojny: „Poézia, pieseň, hudba a umenie, tie dokážu vymazať všetky hranice.“ Výdobytky umenia sú medzinárodné. Jeho prostredníctvom národy ľahšie dosahujú kultúrneho a duchovného zblíženia.“ Nech v Európe a vo svete znie hudba a nie rachot zbraní!

Sinfonietta dell´Arte je medzinárodný komorný orchester, ktorý existuje od roku 1997 a svojim poslucháčom ponúka živý a nevšedný hudobný zážitok. Dirigent Konstantin Ilievsky je Bulhar, žije a pracuje v Bratislave, ale koncertuje po celom svete. Členovia orchestra sú sólisti a komorní hudobníci, ktorí pochádzajú z 10-tich rôznych krajín sveta vrátane Bulharska. Sólistom koncertu bol Nikolaus Löschberger z Rakúska, ktorý hrá na lesný roh. V programe koncertu odzneli diela od Franzа Schubertа, Richarda Straussa a F. Mendelssohn-Bartholdyho.

Prevedenia mladých hudobníkov z celej Európy zneli silne a pútavo. Slávnostnú atmosféru, ktorú interpreti v sále vytvorili bola hodná tejto príležitosti a za tento výkon ich obecenstvo odmenilo búrlivým potleskom.

Organizátor: BKI Bratislava, Sinfonietta dell´Arte.

4. stretnutie venované pamiatke Sv. Metoda a 24. máju - Dňu bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti

4. stretnutie venované pamiatke Sv. Metoda a 24. máju - Dňu bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti

Oslava Dňa Európy 2015

Oslava Dňa Európy 2015