Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2015 s účasťou bulharského filmu 90 stupňov južne

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2015 s účasťou bulharského filmu 90 stupňov južne

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2015 je výsledkom spojenia dvoch podujatí na základe myšlienky ochrany životného prostredia, a to – 42. ročníka medzinárodného festivalu filmov Ekotopfilm a 21. ročníka medzinárodného festivalu filmov Envirofilm. V rovnakom čase a na dvoch festivalových miestach - v Banskej Bystrici a Bratislave mohli návštevníci zhliadnuť filmy zo širšieho záberu tvorby. Diváci tak mali možnosť vidieť kvalitné dokumentárne filmy venované ochrane životného prostredia, zmene v správaní človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty.

V rámci festivalu boli premietnuté filmy z Bulharska, Nemecka, Bieloruska, Veľkej Británie Južnej Afriky, Talianska, Fínska, Číny, Turecka, Ruska, USA, a ďalších. Hlavným odborným garantom medzinárodného festivalu filmov, ktorý sa konal súčasne v Banskej Bystrici a v Bratislave, bolo Ministerstvo životného prostredia SR.

Bulharský film „90 stupňov južne” rozpráva o tom, ako prvá bulharská expedícia vstúpila na Аntarktídu pred 25 rokmi, pod vedením prof. Christa Pimpireva. Bol prvým Bulharom, ktorý zanechal na ľadovom kontinente štátnu trikolóru. Dokumentárny snímok nám odhaľuje ťažkosti, vedecké objavy, úspechy a zdôrazňuje celkový prínos bulharskej expedície pre Bulharsko a svet. Emočný náboj z príchodu na Južný pól, osobné stretnutie s členmi expedície a novinársky pohľad Cveteliny Atanasovej sú konštruktívnou zmesou, na ktorej je film založený. Režisérom je Milan Kuzov.

V bratislavskom Primaciálnom paláci vyhlásili v piatok 29. mája organizátori medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm-Envirofilm 2015 laureátov a hlavné ceny v jednotlivých kategóriách. Najviac ocenení, celkovo sedem, získali filmári z Nemecka, dve ocenenia udelila medzinárodná porota aj slovenským tvorcom. Grand Prix Award, cenu vlády Slovenskej republiky si z Bratislavy odniesol film Kalná rieka sa valí (The Rolling Muddy River) z Taiwanu. Ceny odovzdal minister životného prostredia SR Peter Žiga. Cenu prezidenta SR získal nemecký film Brazília – Na každej kvapke záleží (Brazil – Every Drop Counts).

Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska – literárne čítanie a vernisáž

Deň Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska – literárne čítanie a vernisáž

Bulharsko v Európe

Bulharsko v Európe