Európsky deň jazykov 2015

Európsky deň jazykov 2015

Dňa 25. septembra 2015 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave opäť konal Európsky deň jazykov.

Európsky deň jazykov (EDJ) vznikol z iniciatívy Rady Európy a každoročne sa oslavuje už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť.

Podujatie bolo slávnostne otvorené príhovorom starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pánom Radoslavom Števčíkom. Krátku reč mal aj pán Michel Pouchepadass – riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorý je zároveň i predsedom združenia kultúrnych a jazykových inštitútov európskych krajín EUNIC v Bratislave.

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program na pódiu, ako aj v stánkoch zúčastnených veľvyslanectiev, kultúrnych a jazykových inštitúcií. Kultúrny program zahájilo Bulharsko s predstavením Kirila Stoyanova, perkusionistu a sólo tympanistu Slovenskej filharmónie, ktorý zahral bulharské rytmy na tapan. Žiaci a učitelia z Bulharskej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave mali hudobno-tanečné vystúpenie. Pod vedením pani Cveteliny Genčevej – riaditeľky školy – zaspievali dievčatá z vokálnej skupiny Slávik zvučné bulharské folklórne piesne a členovia tanečného súboru Veselie zatancovali kolá a račenicu.

Bulharský kultúrny inštitút mal v stánku pripravené pre návštevníkov hry spojené s bulharskou azbukou, kvíz „Čo viete o Bulharsku?“ a i. Pripravená bola organizátormi Európskeho dňa jazykov aj spoločná hra s tematikou o ochrane životného prostredia.

Známy slovenský moderátor Štefan Chrapa moderoval kvíz s názvom „Poznáte Európu?“, ktorého víťazi získali zaujímavé ceny. V kine Mladosť boli premietané krátke filmy, medzi ktorými bola aj bulharská verzia kreslenej rozprávky „Princezná na hrášku“ zo série "Rozprávky pod dúhou“ s uvádzačom Christom Kolevom.

Organizátori: Združenie kultúrnych a jazykových inštitútov európskych krajín (EUNIC), BKI Bratislava, mestská časť Bratislava Staré Mesto, zastúpenie Európskej komisie v SR a i.

Ochutnaj svet 2015

Ochutnaj svet 2015

„Jubilanti“ – „Art Club 60+8“

„Jubilanti“ – „Art Club 60+8“