Výstava obrazov bulharskej maliarky Antonie Duende v Banskej Bystrici

Výstava obrazov bulharskej maliarky Antonie Duende v Banskej Bystrici

Pri príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky sa 3. marca v priestoroch banskobystrickej radnice predstavil cyklus obrazov Hlaholské stopy maliarky Antonie Duende. Výstava sa konala pod patronátom J. E. Margarity Ganevej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku a primátora Banskej Bystrice Jána Nosku.

Hostí privítali primátor mesta Ján Nosko a veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku pani Margarita Ganeva. Riaditeľka BKI v Bratislave hostí oboznámila s tvorivou cestou bulharskej výtvarníčky a jej projektom.

Záujem autorky o hlaholiku sa datuje až do roku 1995, kedy sa v Berlíne konala jej samostatná výstava s leitmotívom „Slovo“. V roku 2005 začala tvoriť cyklus Hlaholské stopy a odvtedy tento cyklus rozvíja na základe frontáží na čínskom papieri urobených z tzv. dosiek nazvaných „baška“ (okolo roku 1100).

Antonia Duende ukončila štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení Nikolaja Pavloviča v Sofii a neskôr získala špecializáciu v odbore Umenie v kontexte na Vyššom inštitúte umení v Berlíne so štipendiom Heinricha-Bölla-Stiftung. V súčasnosti je maliarkou na voľnej nohe v Berlíne a zároveň vedie workshopy výtvarného umenia v Bulharsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Poľsku a na Taiwane.

Maľba patrí medzi najzaujímavejšie druhy umenia a prostredníctvom svojej techniky akvarelu výtvarníčka špecifickým spôsobom modeluje ňou vnímaný priestor.

Obrazy Hlaholských stôp vytvárajú myšlienkovú cestu späť v čase a zdôrazňujú duchovné bohatstvo Bulharov. Znaky, ktorých modulárnosť pôsobí tak súčasne, ale vo svojej podstate je prapôvodná a mystická, vytvárajú nekonečné možnosti pre experimentovanie.

Maliarka vplieta hlaholské písomné znaky do kontextu európskej a svetovej kultúry, organizuje ich do harmonického systému a rozširuje ich posolstvo tým, že k písomným a notovým znakom pridáva iné znakové systémy, ako sú sanskritský a grécky. Oduševnené precítené interpretácie Antónie Duende pôsobia emocionálne, inkluzívne a zjednocujúco.

Medzi hosťami boli veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku pani Margarita Ganeva, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, riaditeľka BKI v Bratislave Vania Radeva, moderátorka Ľubica Grenčíková, ktorá je aj podpredsedníčkou Domu národov – RADUANA, riaditeľka štátnej vedeckej knižnice pani Lauková, veľa obdivovateľov umenia a predstavitelia bulharskej komunity v banskobystrickom kraji.

K dobrej nálade a príjemnej atmosfére v krásnej renesančnej sále radnice prispeli vystúpenia študentiek konzervatória Jana Levolava Belu v Banskej Bystrici Aleny Hermanovej a Jany Macíkovej, ktoré zahrali skladby skladateľov Charlesa de Bériota, Camilla Saint-Saëns, Dmitrija Šostakoviča, Georga Friedricha Händela a iných.

Zjavenia na oblohe – výstava fotografií Georgesa Rouxa v Banskej Bystrici

Zjavenia na oblohe – výstava fotografií Georgesa Rouxa v Banskej Bystrici

Tvorivá dielňa výroby marteničiek 2016

Tvorivá dielňa výroby marteničiek 2016