Tvorivá dielňa výroby marteničiek 2016

Tvorivá dielňa výroby marteničiek 2016

Dňa 18. februára 2016 sa priestory Bulharského kultúrneho inštitútu zmenili na ozajstnú tvorivú dielňu výroby tradičných bulharských marteničiek spojenej s príchodom jari a sviatkom Baba Marta.

Žiaci bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave a ich rovesníci zo slovenskej školy Matky Alexie, spolu so svojimi učiteľmi, sa stretli v BKI a vlastnoručne vyrobili krásne marteničky z bielych a červených nitiek pre svojich rodičov, blízkych a priateľov.

Sviatok Baba Marta sa spája s darovaním marteničiek (sú to spletené biele a červené nite). Je symbolom jari a prianím zdravia a plodnosti na začiatku nového prírodného cyklu. Martenička je súčasťou duchovného dedičstva Bulharov a jej farby symbolizujú duševnú čistotu, zdravie a život. Niektoré z najviac špecifických čŕt prvomartenského zvyku a spájanie bielych a červených nití predstavujú tradíciu siahajúcu až k tráckym (paleobalkánskym) a helénskym obyčajom. V tento deň sa na mnohých miestach naháňajú hady a jašterice, zapaľujú sa vatry, chodí sa po dvore so štrkajúcimi kovovými predmetmi a odriekajú sa zaklínadlá.

S veľkým nadšením a entuziazmom deti a ich učitelia vyrobili nádherné marteničky. Čoraz viac priateľov Bulharska na Slovensku pozná tento sviatok a dokonca sami prichádzajú do kultúrneho inštitútu s nádejou dostať tento milý jarný symbol obrodenia nového plodného roku.

Výstava obrazov bulharskej maliarky Antonie Duende v Banskej Bystrici

Výstava obrazov bulharskej maliarky Antonie Duende v Banskej Bystrici

Zóna entuziazmu Jozefa Banáša v preklade do bulharčiny

Zóna entuziazmu Jozefa Banáša v preklade do bulharčiny