Zjavenia na oblohe – výstava fotografií Georgesa Rouxa v Banskej Bystrici

Zjavenia na oblohe – výstava fotografií Georgesa Rouxa v Banskej Bystrici

Výstava fotografií pod názvom Zjavenia na oblohe Georgesa Rouxa sa uskutočnila v rámci Mesiaca frankofónie na Slovensku, a to 4. marca 2016 v Banskej Bystrici. Organizátormi podujatia boli Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave, veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku a Alôiance Francaise v Banskej Bystrici.

Výstava Zjavenia na oblohe predstavuje cyklus fotografií, ktoré vytvoril Georges Roux z vlastného video materiálu natáčaného dvanásť rokov, pričom posledná fotografia vznikla v roku 2013.

Na vernisáži autor premietol video, čím predviedol spôsob, akým boli tieto prírodné a z vedeckého pohľadu nevysvetliteľné fenomény zachytené. Snímky, pri ktorých sa prítomným tajil dych ukázali, že všetky jeho fotografie sú absolútne autentické, sú bez montáže a bez zásahu ľudskej ruky.

Podľa slov samotného autora je pre pochopenie jeho metódy dôležité vysvetliť časový sled udalostí, ktoré ho priviedli k vytvoreniu týchto fotografií. Všetko sa totiž začalo v roku 2001, počas jeho pobytu v Peru, tesne nad oblasťou Caňon del Colca, kde filmoval kondory. V procese natáčania si ale autor nevšimol nič nezvyčajné, no neskôr počas spracovania materiálu objavil niečo, čo nemalo nič spoločné s kontextom natáčania. „Toto bolo moje prvé nebeské zjavenie,“ povedal Georges Roux.

Autor sa narodil v roku 1947 v Paríži, v roku 1968 ukončil štúdium informatiky a vo svojej oblasti pracoval vo Francúzsku, vo Veľkej Británia a v Nemecku. Jeho umelecká činnosť sa spája s grafickým dizajnom posterov Európskeho združenia pre patenty v Berlíne navrhované pre rozličné výstavy. V roku 2006 získal cenu pre najlepší poster na výstave Stern Stundle v Berlíne. V období 2006 – 2010 budoval galériu Aventura del Arte v Berlíne, bol kurátorom a organizátorom mnohých výstav. Po zoznámení sa so svojou budúcou manželkou z Bulharska sa v roku 2011 zúčastnil Festivalu bez hraníc (v Bulharsku). Následne v roku 2013 V súčasnosti žije v Berlíne, Nemecko.

Autor samotný nemá presné vysvetlenie pre výjavy na svojich fotografiách – pretože všetky z nich predstavujú snímky zo zjavení, ktoré sa objavili v nebi. Napriek tomu ich sám začleňuje do troch základných kategórií: zjavenia vyplývajúce z neidentifikovateľných lietajúcich objektov, zjavenia pohybujúce sa veľmi vysokou rýchlosťou a meniace svoju formu, a na treťom mieste sú to zjavenia a vízie.

Záujem Georgesa Rouxa transformovať uvedené videozáznamy do fotografií umeleckej a estetickej hodnoty sa začalo zosilňovať v roku 2008, keď sa začal zväčšovať počet ním zachytených zjavení.

Práca Rouxa má nevyčísliteľnú hodnotu, pretože predstavuje komplex činností, ktoré v sebe zahŕňajú filmovanie, výber, filtrovanie, fokusovanie a kontrastovanie na to, aby mohol konečný produkt otvorene estetický a umelecký.

Cyklom Zjavenia na oblohe autor urobil dojem na všetkých hostí a vyvolal v nich obdiv a túžbu spoznať neznáme a mysteriózne. Po vernisáži nasledovalo predstavenie študentov so zoskupenia Alliance Francaise v Banskej Bystrici, ktorí predniesli krátke vtipné príhody vo francúzštine. Tento večer zblížil Bulharov, Francúzov a Slovákov, bez ohľadu na to, v akej časti Európy žijú, a dal im pocítiť, že sú všetci občanmi planéty Zem.

Nedeľné matiné – koncert mladých laureátov z Bulharska, Slovenska a Talianska

Nedeľné matiné – koncert mladých laureátov z Bulharska, Slovenska a Talianska

Výstava obrazov bulharskej maliarky Antonie Duende v Banskej Bystrici

Výstava obrazov bulharskej maliarky Antonie Duende v Banskej Bystrici