Nedeľné matiné – koncert mladých laureátov z Bulharska, Slovenska a Talianska

Nedeľné matiné – koncert mladých laureátov z Bulharska, Slovenska a Talianska

Dňa 6. marca 2016 sa v Mirbachovom paláci v Bratislave uskutočnil koncert mladých laureátov 14. medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Topercera, Košice 2015, pod názvom Nedeľné matiné.

Medzinárodného koncertu sa zúčastnili Riccardo Martinelli, Taliansko, nositeľ 1. ceny, Valéria Vasilenko, Bulharsko, nositeľka 2. ceny a Dávid Frančovič, Slovensko, nositeľ 3. ceny. Všetci traja klaviristi aj napriek svojmu mladému veku sú laureátmi mnohých medzinárodných súťaží a koncertujú v rozličných krajinách sveta.

Dávid Frančovič začal hrať, keď mal osem rokov. Je žiakom hudobnej pedagogičky z Bulharska Vencislavy Ilievskej a v súčasnosti študuje na Základnej umeleckej škole Jana Albrehta v Bratislave. Zúčastnil sa medzinárodného projektu Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu, ktorý prebehol v Bratislave a v Sofii v roku 2013. Klavirista koncertoval aj v Budapešti a v Prahe.

Bulharskou laureátkou najprestížnejšej slovenskej mládežníckej súťaže s medzinárodnou účasťou bola Valeria Vasilenko. Talentovaná mladá interpretka sa narodila v rodine hudobníkov a v súčasnosti študuje na Národnej hudobnej škole Ľubomira Pipkova v Sofii. Je žiačkou hudobnej pedagogičky Emilie Kanevej. Je členkou kvarteta Vasilenko a mala koncerty v Paríži, vo Viedni, v Ríme, Sofii a pod.

Riccardo Martinelli začal hrať na husliach ako štvorročný, a vo veku siedmich rokov sa preorientoval na klavír. Študuje u prof. Luisy Grillovej na konzervatóriu G. Frescobaldiho. Už v prvom ročníku štúdia sa zúčastnil medzinárodných súťaží na Slovensku, v Taliansku, v Česku, a na Malte, pričom získal iba prvé ceny.

Prvá medzinárodná klavírna súťaž sa v Košiciach konala v roku 1993. Je to jediná súťaž pre deti do 15 rokov na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Počet účastníkov dosahuje počet 50 – 70 detí, ktoré súťažia v dvoch kolách. Zakladateľom a umeleckým riaditeľom podujatia je prof. Peter Topercer, ktorý je rektorom Medzinárodnej akadémie v Prahe, no narodil sa v Košiciach.

Súťaž sa koná pod záštitou primátorov mesta, ako aj niektorých slovenských prezidentov. V roku 1998 sa súťaž stala plnohodnotným členom MCY (European Union of Music Competition for Youth) s podporou organizácie UNESCO.

V koncertnej sále Mirbachovho paláca mladé talenty predniesli klasické diela svetoznámych skladateľov Mozarta, Bethovena, Liszta, Bartóka, Chopina, ako aj bulharských skladateľov Ľubomira Pipkova a Dimitra Nenova.

Trio laureátov ukončilo svoj koncert veľmi pôsobivou a neštandardnou šesťručnou hrou na klavíri sprevádzanou ďalšími hudobnými nástrojmi, čím očarili publikum.

Folklórne motívy – výstava malieb Petyi Ilievej

Folklórne motívy – výstava malieb Petyi Ilievej

Zjavenia na oblohe – výstava fotografií Georgesa Rouxa v Banskej Bystrici

Zjavenia na oblohe – výstava fotografií Georgesa Rouxa v Banskej Bystrici