Folklórne motívy – výstava malieb Petyi Ilievej

Folklórne motívy – výstava malieb Petyi Ilievej

V priestoroch BKI v Bratislave sa 9. marca uskutočnila vernisáž výstavy bulharskej maliarky Petyi Ilievej s názvom Folklórne motívy. Riaditeľka BKI Vania Radeva privítala hostí, a predsednícka Spoločnosti voľných výtvarných umelcov Violeta Králová predstavila umelecký životopis autorky. Špeciálnym hosťom udalosti bol chargé d'affaires a konzul Bulharskej republiky v Slovenskej republiky pán Marin Yovchevski, ktorý pri príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky, teda Dňa osvobodenia 3. marca 1978, sa poďakoval za pozvanie a privítal prítomných hostí.

Petya Ilieva sa narodila v roku 1972. Štúdium na Národnom gymnáziu úžitkového výtvarníctva Iliya Petrova ukončila v Sofii, a v roku 1996 ukončila magisterské štúdiu v odbore Maľba a estetika na Univerzite vo Velikom Tarnove. Následne si urobila špecializáciu z odboru Reštaurovanie fresiek u p. prof. Jozefa Fastla vo Viedni.

Maliarka má už viac ako 60 účastí na spoločných výstavách v Bulharsku a celom svete. Zúčastnila sa 22 medzinárodných plenérov a sympózií v Európe, Ázii a Afrike. Má 7 samostatných výstav v Bulharsku a ďalších 14 vo svete. Ilieva sa zúčastnila aj reprezentačnej výstavy bulharského umenia vo Venezuele. V roku 2012 sa bulharská maliarka zúčastnila tretieho plenéru organizácie UNESCO s názvom Farby dúhy, a v roku 2015 vystavovala v rámci Medzinárodného festivalu umení v Maskate, Omán. Zoznam jej účastí na prestížnych art-fórach a významných festivaloch a podujatiach je nekonečne dlhý, a jej plátna poznajú až na Livingstonovom ostrove.

Výstava Folklórne motívy ilustruje tradičné motívy bulharských národných krojov a kobercov, je vyjadrením bohatého bulharského folklórneho dedičstva, ktoré je inšpiráciou pre pokolenia Bulharov a predstavuje výraznú črtu bulharskej národnej identity. Prostriedkami umenia maľby dokázala autorka rozlíšiť každú zo siedmych folklórnych oblastí Bulharska a ukázala rôznorodosť, kolorit a nevyčerpateľnú paletu farieb. Plátna pripomínajú babkinu zásteru a šatku, starý koberec a posteľnú prikrývku. V priestoroch BKI dnes tieto platná sviatočne žiaria a šepotom rozprávajú o starých časoch a stáročných tradíciách.

V úplnej súhre s folklórnymi motívmi vpletenými do obrazov boli aj žiaci Bulharskej školy Christa Boteva pod vedením svojej učiteľky Ľudmily Terzievej a riaditeľky Cveteliny Gančevej. Ich farebné kostýmy a bulharské piesne a tance plné životom sprevádzali vernisáž výstavu maliarky Petyi Ilievej.

Prítomní Slováci v obrazoch autorky hľadali známe motívy a farby, a dokázali ich nájsť, čo opäť preukázalo spoločné slovanské korene bulharského a slovenského národa.

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2016

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2016

Nedeľné matiné – koncert mladých laureátov z Bulharska, Slovenska a Talianska

Nedeľné matiné – koncert mladých laureátov z Bulharska, Slovenska a Talianska