Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2016

Oslava štátneho sviatku Bulharskej republiky 2016

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave zorganizovali slávnostný večer venovaný štátnemu sviatku - 138. výročiu oslobodenia Bulharska, ktoré sa oslavuje 3. marca. Podujatie sa uskutočnilo pod patronátom J. E. Margarity Ganevej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike, a slávnosť sa konala v honosných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.

V svojom prejave pani Ganeva podčiarkla význam 3. marca ako štátneho sviatku pre všetkých Bulharov. Podčiarkla, že v dejinách každého národa jestvujú mimoriadne a dôležité dátumy, ktoré v národnej pamäti zanechávajú hlboké stopy. Slávnosti sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky (2004-2014) Ivan Gašparovič, ďalej poprední predstavitelia štátnej a verejnej správy, členovia diplomatického zboru, zástupcovia pravoslávnej a katolíckej cirkvi, krajskí predsedovia, primátori a starostovia, ako aj osobností kultúrneho a umeleckého života, novinári, Bulhari žijúci na Slovensku a i.

Po oficiálnom otvorení si hostia vychutnali virtuózne interpretácie známeho bulharského kvarteta Chors. Kvarteto vzniklo v roku 1991 a odvtedy úspešne vystupuje na národnej a medzinárodnej scéne v pôvodnom zložení. Umelkyne Anastasia Detistova-Abadžieva (husle), Mariana Vrabčeva (husle), Pepa Dženeva (viola) a Palmira Gribneva-Tomanova (violončelo) si za názov svojej formácie vybrali meno staroslovanského boha Chorsa, teda boha slnka a symbolu svetla, hojnosti a radosti zo života. Ich repertoár zahŕňa diela rozličných autorov od predklasického obdobia až po skladateľov 20. storočia ako Schnittke, Bainbridge, Rossi, Detoni. Často do svojich interpretácií súčasnej hudby vnášajú divadelné prvky, recitujú, spievajú a pohybujú sa. Kvarteto sa zúčastnilo celého radu prestížnych festivalov, a taktiež realizovalo nahrávky pre Bulharský štátny rozhlas a Bulharskú štátnu televíziu. Na svojom koncerte v Bratislave kvarteto ako pozdrav európskym divákom zahralo komorné diela Haydna a Reineckeho, ale ťažisko ich repertoáru tvorili vedúci osobnosti bulharskej klasickej hudby ako Pančo Vladigerov, Marin Goleminov a Paraškev Chadžiev. Aj do dnešného dňa ich diela znejú moderne, no zároveň aj exoticky vďaka zakomponovaným bulharským folklórnym motívom. Najzaujímavejšiu časť koncertu tvorili diela súčasných avantgardných skladateľov Krasimora Taskova a Cenka Minkina, ktorí prostredníctvom svojej hudby pred uneseným publikom demonštrovali zložité intonačné myslenie, nečakané intonačné a rytmické zvraty, ktorými si členky kvarteta Chors už mnohokrát získali ovácie publika a ceny na jedných z najprestížnejších európskych festivalov súčasnej symfonickej hudby, vrátane uznávanej ceny z Berlína. Nenadarmo boli interpretky vyznamenané Krištáľovým čestným radom Zväzu bulharských skladateľov a sú nositeľkami ceny Zlatej notovej osnovy Zväzu bulharských skladateľov, ktorá sa udeľuje za významný prínos v umení a pre šírenie bulharskej hudby v zahraničí.

Vo veľkolepej sále Primaciálneho paláca sa vytvorila jedinečná atmosféra a búrlivým potleskom hostia vyjadrili svoju vďačnosť a prekvapenie z pre nich jedinečnej bulharskej hudby, ktorá ich ponorila do neznámeho sveta, kde sa prepletajú smútok, nostalgia a túžba po vznešenom.

Objektívom fotoaparátu – historické svedectvá o Bulharoch a 1. svetovej vojne

Objektívom fotoaparátu – historické svedectvá o Bulharoch a 1. svetovej vojne

Folklórne motívy – výstava malieb Petyi Ilievej

Folklórne motívy – výstava malieb Petyi Ilievej