Premiéra divadelnej hry Christa Bojčeva Podzemní - Popradské mestské divadlo

Premiéra divadelnej hry Christa Bojčeva Podzemní - Popradské mestské divadlo

V Popradskom mestskom divadle sa 13. 5. 2016 konala prvá slovenská premiéra divadelnej hry Christa Bojčeva Podzemní. V posledných 20 rokoch bola prerušená kontinuita medzi bulharskou a slovenskou dramatickou produkciou, ktorá bola taká aktívna v minulosti. Nová generácia slovenských divákov si už nepamätá výnimočné divadelné predstavenia bulharských autorov - Jordana Radičkova, Stanislava Stratieva, Ivana Radoeva, Stefana Caneva - realizované po celom svete, ale aj na Slovensku v unikátnom preklade nebohého prekladateľa a bulharistu Emila Kudličku. Vďaka úsiliu Bulharského kultúrneho centra v Bratislave a Veľvyslanectva Bulharskej republiky na Slovensku je už realitou výber 12 nových bulharských hier s úspechom hraných na bulharskej a medzinárodnej scéne. Prekladateľom je mladá slovenská bulharistka Katarína Sedláková, držiteľka ocenenia ministra kultúry Bulharskej republiky pre rok 2016 za prínos v oblasti bulharskej kultúry za hranicami.

Hra Christa Bojčeva Underground je prvou z nich, ktorú si tvorcovia v Mestskom divadle v Poprade vybrali, aby predstavila novú bulharskú dramatickú tvorbu na Slovensku po dlhšej prestávke. Do konca roka 2016 očakávame realizáciu ešte dvoch hier veľkého bulharského dramatika Stefana Caneva na Malej scéne v Bratislave.

Vráťme sa však k hre Christa Bojčeva, ktorý je uznávaným autorom dramatických textov inscenovaných po celom svete. Zaujímavá je skutočnosť, že jeho hry si ako prví vybrali tvorcovia v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove a v niekoľkých ochotníckych súboroch v Turci a v Banskej Bystrici. Prvýkrát na slovenskej profesionálnej scéne bola jeho hra realizovaná práve v Popradskom mestskom divadle v réžii Tibora Kubičku.

Zdanlivo bežný príbeh rozpadávajúceho sa manželstva profesionálneho hudobníka a opernej speváčky, ktorú po odchode nahradí mladá sympatická študentka práva, je len základnou schémou charakterov, na ktorej autor ďalej buduje a rozvíja klbko vzťahov. Do deja mystifikujúco zasiahne postava z podzemného sveta, ktorá chce vyriešiť ich ťažkú situáciu finančným darom. Vytvorený model ilúzie imaginárneho sveta, úniku z reality, od riešenia každodenných problémov a najmä vzťahov s najbližšími, dočasne spojí všetkých prítomných. Vynikajúcim dramatickým momentom inscenácie je operná speváčka, ktorá sa stane mostom medzi neznesiteľnou prítomnosťou a zidealizovanou veľkosťou a slávou minulosti, ktorej sa stále nevie zbaviť. Ilúzia sa začne vytrácať vo chvíli, keď sa ukáže, že žiadne peniaze nevyliečia ich vzťahy a nevyriešia ich problémy, pred ktorými niet úniku.

Protagonisti sú nútení vrátiť sa späť do reality. Ich akcie sprevádza množstvo veselých momentov, ktoré gradujú, aby diváka pripravili na veľké finále, keď sa na scéne objaví ďalšia ilúzia pomoci, tento raz z nadzemného sveta...

V inscenácii Popradského mestského divadla sú citlivo zachované všetky atribúty pôvodného bulharského textu, z reproduktorov zaznievajú tóny Teodosija Spasova v rytme tlkotu veľkého divadelného srdca všetkých tvorcov, ktorí sa dôstojne chopili veľkej bulharskej výzvy, aby ju vrátili späť slovenskému publiku.

Slávnosti sv. Cyrila a Metoda a sv. Klimenta Ochridského na Devíne 2016

Slávnosti sv. Cyrila a Metoda a sv. Klimenta Ochridského na Devíne 2016

Výstava svetoznámeho bulharského sochára a maliara Stavriho Kalinova

Výstava svetoznámeho bulharského sochára a maliara Stavriho Kalinova