Výstava Art Club 60+8

Výstava Art Club 60+8

Art Club 60+8 je jedným zo združení Slovenskej výtvarnej únie. Jeho členmi sú dnes renovovaní maliari, sochári a grafici, ktorí svoje štúdium na Vysokej škole výtvarných umení absolvovali za pohnutých okolností a zložitých spoločenských udalostí v roku 1968. Od svojho vzniku v roku 1990 je Art Club aktívnym zoskupením umelcov. Členovia tohto združenia pravidelne usporadúvajú výstavy, na ktorých prezentujú svoje diela.

Jeho čestným členom je aj bulharská výtvarníčka Kostadinka Miladynova. Pochádza z rodiny s polygrafickou tradíciou. Jej starý otec vlastnil tlačiareň. Nie náhodou sa teda rozhodla pre štúdium grafiky, ktoré absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave spolu so Stojanom Stojanovom a Dimitrom Bakalovom z Bulharska. V ročníku Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, ktorý bol v tom čase jeho asistentom, bol aj Vlado Gažovič, Jana Kyselová či Ľuba Veselá. Po návrate do Bulharska prvé tri roky robila grafiky do dreva. Bol to nový smer vo vývine výtvarného umenia, ktorý ovplyvnil celú vtedajšiu generáciu výtvarníkov. Po udalostiach ´68 jej, ako absolventke z Československa, nedovolili vystavovať v Sofii. Robila ilustrácie pre detský časopis, podieľala sa na príprave koncepcie slovenského ženského časopisu Daniela, pracovala pre bulharský časopis Európa a i. Venovala sa aj knižnej ilustrácii (ilustrovala napr. publikáciu J. A. Komenského pre české vydavateľstvo a i.). Má dva cykly prác, ktoré robila technikou tzv. suchej ihly do plechu. Neskôr začala robiť litografie, ktorým sa venuje dodnes.

Práce, ktoré bulharská výtvarníčka prezentuje v rámci výstavy Art Clubu 60+8 sú z jej najnovšieho cyklu litografií. Sú unikátnym prejavom talentu Kostadinky Miladynovej a dôkazom samostatného vývoja bulharského prúdu Hložníkovej grafickej školy, ktorému je s odstupom času umožnená tvorivá konfrontácia s predstaviteľmi slovenskej tvorivej dielne. Tento výnimočný dialóg a unikátny historický počin v dejinách výtvarného umenia má možnosť zhodnotiť odborná kritika, ale aj široká verejnosť vo výstavných priestoroch bratislavskej Umelky.

Výstava plastiky na 21. medzinárodnom festivale Socha a objekt 2016

Výstava plastiky na 21. medzinárodnom festivale Socha a objekt 2016

Letná literárna čitáreň v Medickej záhrade

Letná literárna čitáreň v Medickej záhrade