Letná literárna čitáreň v Medickej záhrade

Letná literárna čitáreň v Medickej záhrade

Priaznivci krásnej poézie, bulharskej literatúry a kultúry si v tomto roku pripomínajú 140. výročie úmrtia bulharského národného dejateľa, publicistu a básnika Christa Boteva. Pri tejto príležitosti sa konalo niekoľko významných podujatí organizovaných Bulharským veľvyslanectvom v Bratislave, Bulharským kultúrnym inštitútom (BKI) a bulharskou komunitou na Slovensku.

Po pietnom akte kladenia vencov pri pomníku padlých bulharskych partizánov počas Slovenského národného povstania, podujatia pokračovali výstavou venovanou 140. výročiu tragickej smrti významného básnika v Staromestskej knižnici v Bratislave a spomienkový cyklus uzatvoril bulharský literárny večer v Letnej čitárni Medickej záhrady v Bratislave. Zazneli dramatické verše Christa Boteva v majstrovskom preklade veľkého bulharistu a básnika Jána Košku, spolu s prekladmi veršov významných bulharských básnikov 20. storočia. Predstavený bol skvost bulharskej literatúry Ivan Vazov, to najlepšie od Penča Slavejkova, Peja Javorova, Nikolaja Lilieva, Dimča Debelianova, Christa Smirnenského, Atanasa Dalčeva. Najnovšie obdobie bolo priblížené prostredníctvom tvorby básnikov-bohemistov a slovakistov ako Vťo Rakovský, Dimitar Stefanov a i., ktorí výrazne prispeli k zblíženiu slovenských a bulharských autorov a k vzájomnej výmene tvorivých ideí v období vlády nedôvery a strachu po udalostiach Pražskej jari a po invázii do Československa v roku 1968.

Pásmo bulharskej poézie sprievodným slovom moderovala riaditeľka BKI v Bratislave Vania Radeva, ktorá prítomným priblížila minulosť a kontext, v ktorom jednotliví autori pôsobili a týmto spôsobom pomohla slovenským poslucháčom precítiť ich výnimočnosť a priblížiť ich k miestu, ktoré každý z predstavených autorov zaujíma v bulharskej poézii.

Jedinečné verše bardov bulharskej poézie zazneli v podaní študentov herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave - Briana Brestovanského a Michaely Steinhouserovej. V zátiší Medickej záhrady vdýchli dušu slovenským prekladom niekoľkých generácií, sprítomniac panorámu bulharského literárneho života uplynulého búrlivého a tragického 20. storočia. Týmto spôsobom boli dôstojne pripomenutí aj veľkí prekladatelia bulharskej poézie do slovenčiny, ktorí dnes už nie sú medzi nami a na ktorých všetci s vďakou spomíname.

Výstava Art Club 60+8

Výstava Art Club 60+8

Višňové sestry – divadelná inscenácia

Višňové sestry – divadelná inscenácia