Višňové sestry – divadelná inscenácia

Višňové sestry – divadelná inscenácia

Na 21. ročníku medzinárodného divadelného festivalu pre mladých tvorcov Istropolitana sa predstavili aj študenti z Novej bulharskej univerzity v Sofii. Bulharskí študenti sa svojim kolegom a širokej verejnosti v Bratislave dňa 12. 06. 2016 prezentovali ambicióznym divadelným projektom Višňové sestry. Ide o postmodernistickú mozaiku motívov inšpirovanú tvorbou A. S. Čechova. Diváci mali možnosť vidieť zaujímavú dramaturgickú interpretáciu hier A. S. Čechova s využitím základných atribútov ruských reálií, mohli zažiť poetiku a emócie veľkej ruskej duše.

Dramatická výstavba inscenácie Višňové sestry korešponduje so štylizáciou hereckých výkonov a celkovým scénickým vyznením predstavenia. V náznakoch je prezentovaný model spoločnosti cez mužsko-ženský princíp, hierarchické rozvrstvenie, či vybrané historické udalosti, pričom trpkosť života reálna alebo iluzórna je odľahčovaná neodmysliteľným pitím čaju, spevom a tancom na ruský, anglický alebo japonský spôsob. Dejovou líniou predstavenia je symbolicky naznačený príbeh troch sestier niekde na lavičke vo višňovej záhrade, ktorú sa snažia predať, aby si splnili svoj životný sen a zároveň únik – Moskvu ako miesto, kde je možné byť šťastný.

Atmosféru predstavenia mimoriadne účinne dotvára choreografia v súlade s kostýmovým a vizuálnym riešením scénických prvkov. Celkový obraz a dojem z predstavenia je viacdimenzionálny a multikultúrny, ale najmä mimoriadne ľudský a láskavý.

Tento, po každej stránke náročný, ale vydarený a úspešný projekt tvorcov Novej bulharskej univerzity v Sofii pod režijným vedením profesorky Vzkresie Vichrovej zdôrazňuje mladosť, vieru v mladosť a mladú generáciu, ktorá aj prostredníctvom umenia má potenciál prirodzene spájať to, čo sa spojiť dá v mene lásky a humanity tak, ako to dokázala aj vo Višňových sestrách.

IMAG0855.JPG
Letná literárna čitáreň v Medickej záhrade

Letná literárna čitáreň v Medickej záhrade

Výstava Zázraky a inšpirácie ilustrátorky Ľudmily Garkovej

Výstava Zázraky a inšpirácie ilustrátorky Ľudmily Garkovej