Výstava Zázraky a inšpirácie ilustrátorky Ľudmily Garkovej

Výstava Zázraky a inšpirácie ilustrátorky Ľudmily Garkovej

V príjemnom prostredí kaviarne Art Café Ardo, v historickej časti Starého mesta Bratislavy, sa podvečer 9. júna 2016 konala vernisáž výstavy Zázraky a inšpirácie mladej bulharskej výtvarníčky Ľudmily Garkovej (22. októbra 1986).

Ľudmila Garkova svoje štúdium absolvovala na Národnej akadémii výtvarných umení Nikolaja Pavloviča v Sofii, kde vyštudovala študijný odbor kniha a grafický dizajn - ilustrácia. Je štipendistkou nadácie Rajny Kabaivanskej. Jej úspechy začali už v detstve, keď v roku 2002 získala prvú cenu na Medzinárodných detských tvorivých dielňach v Arteku na Ukrajine. Spomedzi jej ďalších úspechov treba spomenúť aj prvú cenu vo výtvarnej súťaži na tému Občania Európy, ďalej Festival tolerancie v roku 2000, kde prezentovala kresbu s názvom Svet je malý, nedeľme ho, a festival Nadácie Ľudmily Živkovej Vlajka mieru, kde jej komisia tiež udelila prvé miesto. Výtvarníčka sa spolupodieľa na projekte Fotografia pre sluchovo postihnuté deti. Momentálne si jej prvú samostatnú výstavu môžu záujemci prezrieť v Hudobnom stredisku Borisa Christova v Sofii. Ľudmila pracuje na výtvarných návrhoch pohľadníc a kalendárov s dobročinným účelom pre UNICEF.

Podľa slov mladej výtvarníčky, svoju inšpiráciu hľadá a nachádza v jednoduchých veciach – v kvapke akvarelu, ktorá sa kotúľa po bielom hárku papiera, či v škvrne od rozliatej kávy, v jej symbióze s papierom. Tak vznikali aj postavičky jej príbehov, ktoré priviedla ukázať svojim početným slovenským obdivovateľom do Bratislavy, ktorých si svojími prácami získala už na workshope pre mladých výtvarníkov v rámci medzinárodnej prehliadky Bienále ilustrácií v Bratislave v roku 2009. Dobrý rozprávkový draci, medvedia rodinka, či detičky, ktorým Ľudmila pomáha nájsť svojich stratených kamarátov sú len úlomky z množstva motívov, ktorými si jej obrazy a ilustrácie získavajú srdcia všetkých návštevníkov Art Café Ardo bez rozdielu veku či štátnej príslušnosti. Ide o skutočné zázraky, na ktoré premieňa svoje tvorivé inšpirácie a nápady. Nie náhodou je jej tvorba venovaná deťom a výstava – 1. júnu, Medzinárodnému dňu detí. Detské knižky s ilustráciami Ľudmily Garkovej majú veľkú šancu vrátiť deťom kdekoľvek na svete ich stratený záujem o knihu.

Výstava potrvá do konca leta.

Višňové sestry – divadelná inscenácia

Višňové sestry – divadelná inscenácia

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 2. júna

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 2. júna