Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 2. júna

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 2. júna

Dňa 2. 06. 2016 sa konal pietny akt kladenia vencov na počesť padlých v boji za slobodu a demokraciu. Slávnostná udalosť sa uskutočnila pred pamätníkom obetiam bulharských partizánov, ktorí zahynuli počas Slovenského národného povstania.

Vojenský orchester zahral bulharskú a slovenskú štátnu hymnu a v ich hudobnom sprievode bolo k pamätníku položených množstvo spomienkových vencov a kytíc. Medzi prítomnými boli predstavitelia diplomatických misií na Slovensku, zástupcovia slovenskej štátnej správy, starostovia mestských častí Bratislavy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, bulharskí a slovenskí občania.

J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku predniesla prejav venovaný pamiatke padlých hrdinov.

Veršami básne Chadži Dimitar veľkého bulharského básnika a revolucionára Christa Boteva, ktoré sú vyryté na pamätníku: „Kto padne v boji za slobodu, nezomiera“ si v tomto roku pripomíname 140. výročie jeho hrdinskej smrti a vyjadrujeme úctu obetiam padlých v boji za slobodu bulharského ľudu počas Aprílskeho povstania v roku 1876. Žiaci Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave oduševnene recitovali v bulharskom a slovenskom jazyku.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva v Bratislave, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave.

Výstava Zázraky a inšpirácie ilustrátorky Ľudmily Garkovej

Výstava Zázraky a inšpirácie ilustrátorky Ľudmily Garkovej

Výstava, venovaná 140. výročiu tragickej smrti bulharského básnika Christa Boteva

Výstava, venovaná 140. výročiu tragickej smrti bulharského básnika Christa Boteva