Výstava, venovaná 140. výročiu tragickej smrti bulharského básnika Christa Boteva

Výstava, venovaná 140. výročiu tragickej smrti bulharského básnika Christa Boteva

V mene národných ideálov zomierali generácie mladých ľudí po celom svete, ktoré mali svoje nehynúce vízie, plány a nádeje. S Botevovou vetou na perách „Ten, kto padne v boji za slobodu, nezomiera“ zahynuli známi i neznámi bulharskí hrdinovia, ktorí za slobodu a demokraciu položili svoje životy.

Christo Botev (6. januára 1848 – 2. júna 1876) bol výraznou osobnosťou dejín bulharského národa. Tento významný básnik, publicista a revolucionár študoval v Rusku. Žil s emigrantmi v Rumunsku, kde stretol Vasila Levského a zoznámil sa s jeho revolučnými myšlienkami. Tu začal vydávať noviny Duma na balgarskite emigranti, kde okrem iného publikoval aj svoje básne. Pod vedením Christa Boteva vychádzal aj nový orgán revolučného hnutia Zastava. Pre svoje revolučné názory a pronárodné politické aktivity bol niekoľkokrát zatknutý. Je autorom neuveriteľne silnej a priekopníckej bulharskej poézie a v roku 1875 mu vyšla zbierka s názvom Piesne a básne od Boteva a Stambolova. Básne z tejto zbierky ako Svojej matere, Na rozlúčku, Chadži Dimitar a Moja modlitba sa stali manifestom mladej generácie bulharských povstalcov.

Výstava, venovaná 140. výročiu tragickej smrti Christa Boteva v Staromestskej knižnici v Bratislave, je koncipovaná ako prierez kľúčovými udalosťami v živote tejto osobnosti bulharských dejín, dokumentuje zlomové momenty, významné stretnutia a spoločenské okolnosti, ktoré ovplyvňovali osobný, tvorivý a národný život Christa Boteva. Prítomní si počas otvorenia výstavy vypočuli sprievodné slovo riaditeľky Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, pani Vani Radevy, ktorá autenticky priblížila pohnuté historické udalosti a tragický osud bulharského ľudu v 19. storočí. Národno-oslobodzovacie boje kulminovali do tragického Aprílskeho povstania v roku 1876, ktorého 140. výročie si v tomto roku pripomíname. Krvavé udalosti a obete národných obrodencov a vlastencov bojujúcich za slobodu v bulharskom národnom obrodení, stovky nevinných žien a detí, vypálené dediny a mestá, to všetko spustilo vlnu spolupatričnosti a podpory v Európe a viedlo k osloboditeľskej rusko-tureckej vojne. Na mape Európy sa znovu objavil Bulharsky štát.

Spomedzi bulharských osobností je nepochybne jedným z najvýznamnejších básnik Christo Botev. Jeho tragická obeť v mene národných ideálov je súčasťou širšieho kontextu európskych dejín. Na jeho odkaz slobody, humanity a demokracie sa nesmie v modernej spoločnosti zabudnúť.

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 2. júna

Pietny akt kladenia vencov v Bratislave pri príležitosti 2. júna

Pelin Pelinov prezentoval knihu Náčrty portrétov

Pelin Pelinov prezentoval knihu Náčrty portrétov