Pelin Pelinov prezentoval knihu Náčrty portrétov

Pelin Pelinov prezentoval knihu Náčrty portrétov

25. mája 2016 významný bulharský spisovateľ a dramaturg Pelin Pelinov, vzácny hosť Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratilave, predstavil svoju poslednú knihu Náčrty portrétov.

Penčo Linov, známy pod pseudonymom Pelin Pelinov, sa narodil 26. marca 1936. Absolvoval Právnickú fakultu Sofijskej univerzity a VŠMU Krstju Sarafova v Sofii. Je zakladateľom a dramaturgom divadla Slza a smiech v Sofii, dramaturgom Národného divadla Ivana Vazova, predsedom Tvorivého fondu Zväzu bulharských spisovateľov.

Je autorom mnohých divadelných a televíznych produkcií. Najvýznamnejšou prácou jeho autorského pera je seriál Vzostup a pád, venovaný významnej téme národného zjednotenia. Pelin je nositeľom Veľkej ceny za celoživotné dielo, ktorú mu udelil Zväzu bulharských spisovateľov. Zlatým perom ho ocenil Zväzu bulharských novinárov, Čestné uznanie a vyznamenanie dostal od Ministerstva obrany. V roku 2012 bol nominovaný na Nobelovu cenu. Je nositeľom plakety Sv. sv. Cyrila a Metoda prvého stupňa.

Jeho ďalším dielom je zbierka poviedok, venovaná viac ako 40 najvýznamnejším Bulharom. Kniha Náčrty Portrétov je žánrovým a ideovým pokračovaním dokumentárno-umeleckého románu Pelina Pelinova. Podnetom k jeho vzniku bola nastupujúca kríza bulharského vlastenectva v posttotalitnej spoločnosti. Medzníkom tohto fenoménu sa stáva odchod z vlasti za lepšou budúcnosťou a obživou, čo je príčinou negatívneho národného povedomia.

Práve tejto problematiky sa dotýka aj autor. Vo svojich poviedkach, ktorých hrdinovia sú Paisij Chilendarsky, Dobri Čintulov, Georgi Rakovsky, Vasil Levsky, Filip Totju, Petr Beron, Dobri Željazkov Fabrikadžijata, Ivan Vazov, Penčo Slavejkov, Aleksander Stambolijsky a mnohí iní, sa pokúša svojim rodákom pripomenúť svetlé chvíle národnej histórie, pretože ich činy a diela sú dedičstvom ďalších generácii.

IMG_1411-2.jpg

„Hoci viem, že literatúra nie je liekom na liečenie chorej spoločnosti, som povinný povedať pravdu o dnešku a zajtrajšku národa, prostredníctvom náčrtov portrétov veľkých autorov, tvorcov Nového Bulharska...“ – uvádza v predslove svojej knihy Pelin Pelinov.

Sotva sa nájde Bulhar, ktorému by sa nezaleskli slzy pri čítaní týchto riadkov, veď dejiny vlastného národa sú najväčšou pokladnicou.

Smädní po dúšku národnej literatúry boli aj všetci hostia, ktorí si svojou prítomnosťou poctili autora a jeho knihu na prezentácii v sále BKI v Bratislave. Tak ďaleko od vlasti je predsa každá smietka, ktorú prinesie závan Bulharska, drahá.

Bulharský kultúrny inštitút ďakuje majstrovi Pelinovi Pelinovovi, ako aj Emilovi Cankovi, učiteľovi v Bulharskej škole Christo Botev v Bratislave, vďaka ktorému bude toto stretnutie ešte dlho udržiavať plameň v srdciach všetkých Bulharov na Slovensku.

Výstava, venovaná 140. výročiu tragickej smrti bulharského básnika Christa Boteva

Výstava, venovaná 140. výročiu tragickej smrti bulharského básnika Christa Boteva

Slávnosti sv. Cyrila a Metoda a sv. Klimenta Ochridského na Devíne 2016

Slávnosti sv. Cyrila a Metoda a sv. Klimenta Ochridského na Devíne 2016