Výstava Sloboda a národné povedomie

Výstava Sloboda a národné povedomie

Dňa 28. marca 2017 v Bulharskej základnej škole a gymnáziu Christa Boteva v Bratislave bola uvedená výstava 25 panelov zobrazujúcich počiatky formovania bulharského povedomia a identity v 18. a 19. storočí. Výstava sa týka obdobia boja za Oslobodenie Bulharska spod Osmanskej nadvlády, ktoré vyvrcholilo 3. marca Sanstefanskej mierovej zmluvy podpísanej 3. marca 1878. Návšteva výstavy bola venovaná 180. výročiu narodenia bulharského hrdinu Vasila Levského. Pri iných príležitostiach ešte od roku 2015 výstava bola uvedená v mestách Loveč, Plovdiv, Veliko Tarnovo, v budove Národného zhromaždenia Bulharskej republiky v Sofii, v Bulharskom veľvyslanectve v Londýne a v Európskom parlamente v Bruseli.

V Bulharskej škole v Bratislave autori a organizátori z firmy Nikrima zastúpenej pánom Grigorom Nikolovom boli uvedení riaditeľkou Bulharského kultúrneho inštitútu pani Vanoiu Radevou, ktorá pripomenula niektoré historické fakty z Obrodenia a pozastavila sa na osobnosť Vasila Levského. Nedarmo Vasil Ivanov Kunčev je považovaný za najvznesenejšou postavou bulharských dejín, a nie len kvôli tomu, že bol zakladateľom Vnútornej revolučnej organizácie, ktorý cestoval po krajine a zakladal revolučné komitéty ale kvôli tomu, že bol ideológom, filozofom a vizionárom budúceho Bulharska. Pani Radeva pripomenula dobre známy diár Levského, v ktorom Apoštol slobody, okrem iného, poznamenal aj myšlienku o „čistej a svätej republiky, v ktorej všetci majú rovnaké práva bez rozdielu na vieru a národnosť”. Dnes, v 21. storočí, je jeho poslanie výnimočne aktuálne, a v čase, keď Bulharská republika oslavuje 10. výročie vstupu do Európsklej únie, ktorej najvyššia hodnota spočíva v jednote v rozmanitosti, v uznávaní rôznych kultúr a jazykov a vo vzájomnej tolerancii.

Žiaci Bulharskej školy v Bratislave pripravili prednes veršov o bulharskom hrdinovi Vasila Levského. Trinásť žiakov slovenského a bulharského pôvodu v bulharčine recitovali báseň od Cvetana Angelova.

Okrem portrétu Apoštola, žiaci si pozreli reprodukcie obrazov Paisija Chilendarského a Georgia Stojkova Rakovského, dejov z Aprílového povstania, Bulharskej domobrany, bitky na vrchu Šipka, vejúcej sa Samarskej vlajky. Reprodukcie sa dotkli sŕdc žiakov a priblížili im obrazy národných hrdinov a ich boja o hodnoty slobody a národného povedomia, ktoré si uctievali. Deti pocítili duch bulharskej túžby o národnú nezávislosť, a dejiny uvedené v učebniciach ožili pred ich očami, a to vďaka obrazom, ktorých každý Bulhar si pamätá z najskorších rokov svojho života.

Sólisti Sofijskej opery si podmanili Bratislavu

Sólisti Sofijskej opery si podmanili Bratislavu

Záverečný večer Mesiaca frankofónie na Slovensku

Záverečný večer Mesiaca frankofónie na Slovensku