Záverečný večer Mesiaca frankofónie na Slovensku

Záverečný večer Mesiaca frankofónie na Slovensku

Dňa 23. marca 2017 sa na koncerte francúzskej skupiny Ernest v legendárnom V-klube v Bratislave stretli diplomati a kultúrne osobnosti z členských krajín Frankofónie, zástupcovia francúzskych kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a občania - frankofóni. Pred koncertom hostia ochutnali francúzske, švajčiarske, kanadské, belgické, bulharské, rumunské a maďarské tradičné jedlá a delikatesy.

Večer oficiálne otvoril veľvyslanec Francúzska J. E. pán Christophe Léonzi, ktorý vyslovil aj slová vďačnosti za celý priebeh tohtoročného Mesiaca frankofónie, ktorý zahrnul viac ako 40 kultúrnych udalostí a prezentácie francúzskej kultúry v rozličných mestách Slovenska: Bratislava, Banská Bystrica, Košice a i.

Po jeho slovách príhovor mal aj veľvyslanec Belgicka J. E. Willem Van de Voorde. Veľvyslanec vyzdvihol vysokú úroveň, na ktorej prebehli podujatia a pozitívny rozvoj spolupráce francúzsky hovoriacich krajín s ostatnými členmi Frankofónie.

Príhovor predniesla aj veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike J. E. p. Jordanka Čobanova. Zdôraznila skutočnosť, že prvý cudzí jazyk, ktorý sa po Oslobodení Bulharska spod Osmanskou nadvládou začal oficiálne vyučovať na bulharských školách a univerzitách, bola práve francúzština. Pripomenula aj ako sa Bulharsko stalo členom Frankofónie a ako sa táto udalosť spája so začiatkom demokracie a uznávaním ľudských práv a európskych hodnôt v Bulharsku. Pani Čobanova porozprávala aj o historických raňajkách prezidenta Francúzska Françoisa Mitterranda s 12 intelektuálmi v Sofii v roku 1989. Na záver vyjadrila svoju spokojnosť, že sa Bulharské veľvyslanectvo na Slovensku a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave tradične zúčastňujú Mesiaca frankofónie na Slovensku predstavovaním talentovaných bulharských umelcov a vyjadrila presvedčenie, že tomu bude tak aj v budúcnosti.

Výstava Sloboda a národné povedomie

Výstava Sloboda a národné povedomie

Listovanie Ivajla Evstatieva

Listovanie Ivajla Evstatieva