Bulharská grafika a maľba v Banskej Bystrici

Bulharská grafika a maľba v Banskej Bystrici

Dňa 6. júla 2017 sa v priestrannej a svetlej sieni Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Bulharská grafika a maľba, ktorá je v podstate spoločnou výstavou troch umelcov: Ľudmila Georgieva, Dejana Vălkova a Dimităra Petrova. Všetci traja autori sa neuveriteľným spôsobom navzájom svojou precíznosťou, snahou o dokonalosť a perfekcionizmom v práci dopĺňajú. Týmito svojimi kvalitami umelci úspešne robia dojem na publikum a dotýkajú sa ceníteľov umenia.

Výstava prichádza z Viedne a je výsledkom projektu galérie Sredec Ministerstva kultúry Bulharskej republiky. Vyznačuje sa netradičným výberom diel umelcov, ktorí na prvý pohľad majú nezlučiteľné štýly a techniky, avšak na úrovni inteligenčnej i emocionálnej vytvárajú harmóniu. Traja autori vybrali tvorby, ktoré doteraz neboli vystavované, a týmto zároveň reprezentujú aj bulharskú školu v jej rozmanitosti a majstrovskom umení.

Grafik Ľudmil Georgiev je experimentátorom voľného ducha, má cit pre humor a pôsobivý kreatívny potenciál.

Dejan Vălkov je v rámci tohto tria predstaviteľom klasického štýlu. Jeho olejomaľby sú ťažko napodobiteľnou zmesou abstraktného a figurálneho, pričom jeho obrazy dokážu vyrozprávať príbeh a zároveň zachytiť aj letmý okamih.

Dimităr Petrov je ten, ktorý do výstavy vnáša rovnováhu. Jeho jemné abstraktné plátna sú pozoruhodnou emanáciou radosti z bytia. Autorove oslovenie vnímateľov umenia Dolce far niente (v preklade „sladké ničnerobenie“), ktoré je podčiarknuté výberom farieb a miešaním oleja a akrylu, vedie nás do sveta čistej vďačnosti k životu.

Hosťami podujatia boli riaditeľ kancelárie prezidenta slovenskej republiky v Banskej Bystrici, zástupcovia miestnej samosprávy, maliari, osobnosti kultúrneho života a dlhoroční priatelia kultúry, ktorí prišli, aby si užili podmaňujúce a magické tvorby všetkých troch bulharských autorov.

Kremnické gagy 2017

Kremnické gagy 2017

Medzinárodné pracovné stretnutie Podunajských miest a regiónov

Medzinárodné pracovné stretnutie Podunajských miest a regiónov