„Grafika a ilustrácia" - Dni Sofie v Bratislave 2017

„Grafika a ilustrácia" - Dni Sofie v Bratislave 2017

Bulharska výstava v rámci Bienále ilustrácií Bratislava – 2017

Dňa 04. 09. 2017 sa bude konať prvá zo série udalostí, venovaných Dňom mesta Sofia a kresťanskému sviatku sv. Sofie a jej dcér Viery, Nádeje a Lásky. Udalosti sú pod záštitou primátorky mesta Sofia pani Yordanki Fandakovej, primátora mesta Bratislava pána Iva Nesrovnala a J. E. pani Yordanki Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku.

IMG_1379-2.jpg

Sprievodná expozícia Grafika a ilustrácia, ktorá sa koná v rámci XXVI. Bienále ilustrácií Bratislava 2017, je súčasťou aj iného projektu – prezentácia 120. rokov Vysokej školy výtvarných umení v Sofii. Boli vybrané tvorby študentov, doktorandov a profesorov so špecializáciou Grafika a Kniha, ilustrácia a grafický dizajn. Je to pokračovanie série výstav v Bratislave, ktoré prezentujú tvorbu rôznych odborov najstaršej bulharskej vysokej umeleckej školy. V sále BKI sú vystavené pôsobivé grafiky a ilustrácie vyučujúcich doc. Dima Kolibarova, doc. Johana Yotova, Dr. Kapky Kanevej, as. Velika Marinčevského a ich študentov Stefana Kostadinova, Petra Mileva, Nikolu Raduloviča, Vani Kotarovej, Simeona Nikolova, Ivajla Saralijského a iných.

IMG_1425-2.jpg

Na otvorení, doyen a zakladateľ Bienále ilustrácií Dr. Dušan Rol a generálna komisárka a predsedníčka Medzinárodného výboru BIB Dr. Zuzana Jarošová, vyjadrili svoju spokojnosť, že už desaťročia patria bulharskí grafici a ilustrátori k najtalentovanejším účastníkom tohto prestížneho fóra. Členovia Medzinárodnej poroty pozdravili účastníkov v Bratislave, ktorí reprezentujú Vysokú školu výtvarných umení v Sofii - doc. Desislava Christova a Dr. Kapku Kanevu. Dr. Kaneva je súčasťou sprievodnej medzinárodnej konferencie v Dome umenia pre deti Bibiana a Inštitútu IBBY Bratislava. Dňa 06. 09. predstavila pred profesionálnym publikom prednášku s témou Ako prezentovať klasickú literatúru teenagerom. Uviedla v nej medzinárodný inovačný projekt dizajnu kníh španielskych a svetových klasikov.

Bratislavské publikum nedočkavo čaká na nasledujúce kultúrne udalosti, ktoré sa budú konať počas Dní Sofie na Slovensku.

IMG_1478-2.jpg
„Láska, svetlo, nádej" Lili Dimkovej - Dni Sofie v Bratislave 2017

„Láska, svetlo, nádej" Lili Dimkovej - Dni Sofie v Bratislave 2017

Dni Sofie v Bratislave 2017

Dni Sofie v Bratislave 2017