Slávnostný koncert pri príležitosti 140. výročia od Oslobodenia Bulharska a Bulharského predsedníctva Rady EÚ 2018 v Bratislave

Slávnostný koncert pri príležitosti 140. výročia od Oslobodenia Bulharska a Bulharského predsedníctva Rady EÚ 2018 v Bratislave

Dňa 2. marca 2018 vo Veľkom koncertnom štúdiu v budove Slovenského rozhlasu a televízie, Bulharský kultúrny inštitút spolu s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky predstavil bratislavským obyvateľom a hosťom koncert mimoriadnej vysokej hudobnej hodnoty. Koncert bol venovaný 140. výročiu od Oslobodenia Bulharska a Bulharskému predsedníctvu Rady EÚ 2018 a bol pod záštitou J.E. páni Yordanky Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne na Slovensku. Vysokopostavení politici, členovia diplomatického zboru, cudzinci, pracujúci v medzinárodných organizáciách a inštitúciách, slovenskí intelektuáli, kultúrne známe osobnosti, univerzitní pedagógovia, žurnalisti, kritici, Slováci, ktorí sa zaujímajú o Bulharsko, ako o krajinu s bohatou kultúrou, predstavitelia bulharskej komunity na Slovensku –bolo prítomných na tomto podujatí. Koncert bol zaznamenávaný a vysielaný Slovenským rozhlasom a televíziou.

2.jpg

Na scéne sa stretli rôzne hudobné talenty a ich symbióza vytvorila unikátne znenie koncertu. V programe boli zaradené skladby J. Souka, C. Debussyho, F. Poulenca, ale kulmináciu sa stáli Rapsódia Vardar a Piesen pre husle a orchester P. Vladigerova v prevedení sólových partii na Stradivari s roku 1710 Svetlinom Roussevom.

Dirigent Konštantín Ilievski sa narodil v rodine bulharských hudobníkov v Sofii. Ako 13-ročný pokračoval vo svojom hudobnom vzdelaní v Bratislave. Vyhral množstvo medzinárodných súťaží a zúčastnil sa majstrovských tried prestížnych hudobných pedagógov. Spoluprácoval s Orchestrom a komorným zborom Bratislavského konzervatória a  ukončil orchestrálne a chórové dirigovanie summa cum laude. Vo svojom vzdelaní pokračoval na Univerzite hudobného umenia vo Viedni, kde ukončil odbor skladby a dirigovania. Začal spoluprácu s Wiener Concert Verein, neskôr s Radio-Symphonieorchester Wien, so Slovenskou, Vroclavskou a Sofijskou filharmóniou, s Florida Youth Symphony, Orchestra Beethoven Symphony, Orchestra Vienna a mnoho iných. Prišiel však moment, kedy založil dnes už obľúbené teleso v strednej Európe Sinfionietta dell Arte, v ktorom pod jeho vedením hrajú nadaní mladí Mozartovi hudobníci z rôznych krajín.

Sólista Svetlin Roussev, charizmatický husľový virtuóz, je jedným z mála, ktorí majú to šťastie hrať na nástroji Stradivarius z roku 1710. Hrať ho učila jeho matka v ich rodnom dunajskom meste Ruse v Bulharsku. Neskôr bol prijatý na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Získal summa cum laude za hru na husliach a komornú hudbu. Stal sa držiteľom viacerých ocenení. Bol sólistom Francúzskeho národného orchestra, Orchestra Francúzskeho rádia, Tokijskej, Johannesburskej a Rumunskej filharmónie, Symfonického orchestra v Illinois a Indianopolis, Filharmónie a Orchestra v USA, Latinskej Amerike, Ázii a Európe. V súčasnosti je Svetlin Roussev koncertným majstrom Orchestra Romandského Švajčiarska a predtým bol koncertným majstrom Filharmónie Francúzskeho štátneho rozhlasu, Orchestra d´Auvergne a Seoulskej filharmónie. Je umeleckým riaditeľom Sofijskej filharmónie. Roussev má široký repertoár – od barokovej až po modernú hudbu. Vášnivo propaguje bulharskú hudbu v zahraničí a je známy svojim poslaním prezentovať slovanských skladateľov na západe. Trikrát získal ocenenie Krištáľová lýra Ministerstva kultúry v Bulharsku. Je veľvyslancom dobrej vôle pre UNICEF.

6.jpg

Jordana Palovičova, krásna polobulharka ako dieťa uprednostňovala hry, dnes si však svoj život bez klavíra nevie predstaviť. V 12-tich rokoch sa prihlásila na Bratislavské konzervatórium. Ukončila aj Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Úspešne vyštudovala na Royal College of Music London a Vysokej škole hudobných umení v Lübeck, Nemecko. Väčšinu svojho života žila v Anglicku a Nemecku, kde neustále zlepšovala svoje výkony. Ako sólistka vystupuje spoločne s poprednými slovenskými súbormi, ako napr. Košická filharmónia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Vyučuje na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

7.jpg

Krisztina Gyöpös, ďalšia krásna sólistka dnešného večera je zo Slovenska, ktorá študovala odbor klavír v triede bulharskej hudobnej pedagogičky Venceslavy Ilievskej. Vo svojom hudobnom vzdelaní pokračovala vo Viedni, Hamburgu a Weimare a ako študentka majstrovských tried známych hudobných pedagógov v strednej Európe. Je držiteľkou medzinárodných ocenení zo súťaží v Prahe, Bratislave, Záhrebe, Viedni. Koncertuje po celej Európe a nahráva s orchestrami Slovenského a Rakúskeho rozhlasu a televízie. Je členkou umeleckej asociácie GEDOK, Hamburg, zároveň je aj jedným zo zakladateľov renomovaného združenia Franz Schubert.

8.jpg

Toto zoskupenie výnimočných hudobných umelcov, z ktorého jasne vynikajú stopy bulharského hudobného umenia, predstavili svoj jedinečný koncert spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Je to najstarší profesionálny orchester na Slovensku – vznikol v roku 1929. V orchestri hralo viac ako 60 talentovaných slovenských hudobníkov pod taktovkou bulharského dirigenta, maestra Konštantína Ilievského. Bola to jedna z významných hudobných udalostí na Slovensku za rok 2018 s podporou Ministerstva kultúry Bulharskej republiky, RTVS, Rádia Devín, Spoločnosti Franza Schuberta, Francúzsko–Slovenskej obchodnej komory, Konzervatória Bratislavy a Spoločnosti Express.

9.jpg
Paríž, ženy a ešte niečo od Štefana Božkova

Paríž, ženy a ešte niečo od Štefana Božkova

Mimo Hitlerovho dosahu dokumentárny film

Mimo Hitlerovho dosahu dokumentárny film