Paríž, ženy a ešte niečo od Štefana Božkova

Paríž, ženy a ešte niečo od Štefana Božkova

Každý rok je Bulharský kultúrny inštitút súčasťou Medzinárodnej organizácie frankofónie v Bratislave. Avšak tento rok je táto účasť ešte dôležitejšia, keďže je venovaná Bulharskému predsedníctvu Rady EÚ 2018. V priestoroch BKI bola 7 marca oficiálne otvorená výstava malieb a umeleckej fotografie bulharského výtvarníka Štefana Božkova. Výstavu ocenili francúzsky veľvyslanec J.E. pán Christophe LÉONZI, riaditeľ Francúzskeho kultúrneho inštitútu pán Jean-Pierre JARJANETTE a delegácia piatich francúzskych poslancov zo skupiny slovensko-francúzskeho priateľstva Národného zhromaždenia. Bulharsko zastupovali J.E. pani Yordanka Čobanová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky, splnomocnená ministerka pani Viktória Melamed a riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu pani Vania Radeva.

2.jpg

Stefan Božkov ukončil Umeleckú školu v Kazanlaku, odbor výtvarné umenie. Bývalý nosič nákladov, bohém, výtvarník, nezávislý umelec, žije a pracuje v Sofii. Cení si dobré víno a krásne ženy, prírodu, kinematografiu, literatúru, hudbu, trpí čiastočnou farbosleposťou, kvôli čomu nešoféruje.

Pracuje a skúma rôzne oblasti umenia – maľba, grafika, sochárstvo, grafický dizajn, scénografia a inštalačné umenie. So svojou bujnou fantáziou vie, Stefan Božkov, každý materiál premeniť na umenie. Ako základnú techniku využíva ceruzku, kriedu, akryl a litografiu. Jeho štýl nemá obdoby.

Hlavnou témou jeho práce je potešenie, a preto skúma všetky možné zdroje, pre jeho dosiahnutie. Pre výtvarníka je podstatné, aby umenie prinášalo krásu. A keďže môže byť iba dočasná, alebo je to záležitosť krátkodobého hodnotenia, Stefan Božkov ju naďalej hľadá a snaží sa ju zobraziť vo všetkých

jej aspektoch. Zúčastnil sa výstav a sympózií, mal aj samostatné expozície v Rakúsku, Bielorusku, Bulharsku, Nemecku, Grécku, Dánsku, Egypte, Španielsku, Taliansku, Litve, Macedónsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, USA, Slovensku, Česku, Slovinsku, Srbsku, Francúzsku a Japonsku. Organizoval workshopy a expozície v ženskej väznici v bulharskom meste Sliven.

6.jpg

Je držiteľom viacerých ocenení – Sofijské ocenenie za výtvarne umenie; Ocenenie Zlaté pero z Medzinárodného bienále kníh a ilustrácií v Belehrade, Srbsko; ocenenia z grafického bienále a trienále v Bulharsku, Srbsku, Bielorusku a mnoho ďalších. Súčasná výstava pozostáva z diel vytvorených rozličnými technikami na plátne a papieri, a tiež  sú vystavené maľby, ktoré sú špeciálne pre bratislavskú udalosť. Diela zobrazujú rôzne momenty, stavy, stretnutia a skúsenosti inšpirované osobným kontaktom. Inšpiroval sa aj inými umeniami – hudbou, literatúrou, divadlom, kinematografiou alebo filmovými zábermi, ktoré sa mu zachovali v pamäti. Ako autor povedal, je to usporiadaný chaos myšlienok a pocitov.

7.jpg

Diváci mali pôžitok aj zo zbierky nádherných fotografií Paríža a Parížaniek, ktoré sa vyskytujú na uliciach, v kaviarňach a parkoch mesta lásky. Tato kolekcia bola vypracovaná špeciálne pre výstavu BKI v Bratislave. Voyerské oko umelca je nimi očarené, snaží sa vryť si do pamäti ich pohyby, siluety a chápavé úsmevy. Priestory BKI zaplavila pozitívna energia ľudí rôznych národností, vyznávajúcich rovnaký obdiv umeniu, kráse a Parížu, ktorý je ako dúšok čerstvého vzduchu, ako sa o ňom vyjadril samotný autor, Štefan Božkov.

11.jpg
Divadlo, moja láska! od Valeriho Petrova Divadelné predstavenie

Divadlo, moja láska! od Valeriho Petrova Divadelné predstavenie

Slávnostný koncert pri príležitosti 140. výročia od Oslobodenia Bulharska a Bulharského predsedníctva Rady EÚ 2018 v Bratislave

Slávnostný koncert pri príležitosti 140. výročia od Oslobodenia Bulharska a Bulharského predsedníctva Rady EÚ 2018 v Bratislave