Mozaika – hudobný projekt

Mozaika – hudobný projekt

Financovaný Švajčiarsko-Bulharskou kultúrnou asociáciou (SBAC)

          Dňa 18. apríla 2018 v priestoroch BKI traja mladí bulharskí hudobníci Martin Saveliev (klarinet), Teodora Atanasova (violočelo) a Ines Simeonova (klavír) predniesli originálny koncert, ktorý predstavil 39 skladateľov, 39 jednominútových skladieb z 39 krajín. Tento unikátny nápad je zosynchronizovaný s politikou Švajčiarsko-Bulharskej asociácie (SBAC), ktorá organizuje kultúrne podujatia (koncerty, študentské výmenné pobyty a súťaže) a získava objednávky skladateľom. Vďaka tomu vytvára vhodné podmienky pre vznik partnerstiev v bohatom kultúrnom kontexte prostredníctvom tvorcov z oboch krajín.

1.jpg

        „Ak záleží na každej jednej minúte, tak umenie ju urobí plnohodnotnou“ – takto znie motto tohto projektu. V dnešnom globalizovanom svete vzniká nespočetné množstvo priamych spojení, ktoré vytvárajú pocit, že priestor akoby neexistoval a čas zostáva nemenným celkom. Pri striktne meranom časovom úseku, si všímame, že čas nám ubieha vždy inak, v závislosti od duševného stavu a emócií, ktoré v nás vyvoláva hudba. Je jedna minúta rovnaká v Argentíne ako v Japonskú, Švajčiarsku alebo Maďarsku? Ako vníma túto minútu poslucháč?

2.jpg

          Po búrlivých aplauzoch, pri pohári vína, poslucháči zasypali otázkami mladých hudobníkov, ktorí taktiež chceli počuť spätnú väzbu o tomto vzácnom hudobnom experimente. Všetci sa zhodli, že v dušiach dnešných mladých ľudí prevládajú zložité pocity, búri sa hnev, strach, neistota a túžba po väčších vedomostiach, ľudskosti a empatii. Globalizácia neznamená iba spoločné produkty na konzumáciu a obchodovanie, ale aj súcit, starostlivosť a vzájomnosť  spoločenstiev. Skladatelia z USA, Brazílie, cez severnú a západnú Európu, strednú a východnú Európu, Južnú Afriku, Kóreu a Japonsko si prostredníctvom tohto koncertu stanovili jedno a to isté poslanie – umenie a krása spasí svet.

4.jpg
5.jpg
6.jpg
Knihy, smery, publiká

Knihy, smery, publiká

Nálady z bulharského Čiernomoria

Nálady z bulharského Čiernomoria