Knihy, smery, publiká

Knihy, smery, publiká

Dňa 3. mája 2018 bola v priestoroch BKI otvorená jubilejná putovná výstava Národnej knižnice Sv. Cyrila a Metoda (NKCM), venovaná 140 rokom od jej vzniku a Bulharskému predsedníctvu v Rade EÚ 2018.

Expozícia predstavila emblémové dokumenty z fondov Národnej knižnice a bola realizovaná s finančnou podporou Národného fondu Kultúra Ministerstva kultúry Bulharska. Doc. Dr. Ľubomír Georgiev, vedúci oddelenia Ochrany rukopisného a dokumentárneho dedičstva v NKCM, je jedným z autorov koncepcie tejto výstavy. 15 panelov predstavilo tri hlavné zbierky oddelení – Rukopisy a staré tlačené knihy, Bulharský historický archív a Orientálne zbierky s ich špecifikami.

Riaditeľka Národnej knižnice doc. Dr. Krasimira Alexandrova otvorila výstavu v Bratislave so slovami: „Naša najbohatšia literárna klenotnica starostlivo uchováva a prostredníctvom odborníkov rôznym spôsobom a rôznym publikám predstavuje to, čo neustále skúmajúci ľudský duch hľadal celé stáročia. Preto je aj expozícia takto pomenovaná.“

Výstava predstavuje návštevníkom najstaršie pamiatky bulharskej písomnosti, ktoré sa zachovali až do dnešných dní. Medzi nimi sú napríklad Eninský apoštol z konca 10. a začiatku 11. storočia, Dobrejšovo evanjelium zo začiatku 13. storočia, palimpsestného apoštola a mineja Dragotina z konca 12. storočia. Jas a harmónia kaligrafického umenia sa odráža na najbohatšie ozdobených pamiatkach rukopisnej tradície pravoslávia.

Nechýbajú ani znakové knihy bulharskej kultúry, ako napríklad prvý Sofronijov prepis Istorie Slavjanobalgarskej od Pajsija Chilendarského, prvá tlačená kniha v novo bulharskom jazyku Nedelnik od Sofronija Vračanského a prvý bulharský sekulárny šlabikár Petra Berona – Riben bukvar. Oddelenie Bulharský historický archív zdôrazňuje vzdelávaciu činnosť počas Obrodenia prostredníctvom dokumentov o Gabrovskom gymnáziu a závete Evlogiho Georgieva. Zaujímavá je aj portrétna fotografia kňaza Alexandra I Batenberga, manifest cára Ferdinanda I o vyhlásení Balkánskej vojny a osobné zápisky revolučného básnika Peja Javorova.

Oddelenie Orientálne zbierky zobrazuje prepisy raných arabských diel, umelecké rukopisy z Perzie a vzácne staré tlačené vydania v osmanskom jazyku. Tento oddiel uchováva tretiu najväčšiu zbierku osmanských dokumentov na svete.

Časť expozície Knihy, smery, publiká bude vystavená v Kultúrnom dome Devín počas VII. Zhromaždenia Bulharov na Slovensku.

J. E. mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky pani Yordanka Čobanová vyjadrila spokojnosť, že počas Bulharského predsedníctva 2018, táto výnimočná výstava dala možnosť oboznámiť slovenské publikum s dejinami duchovných ašpirácií bulharského národa v rámci jedného tisícročia.

 

Deň Európy 2018

Deň Európy 2018

Mozaika – hudobný projekt

Mozaika – hudobný projekt